Нацрт закона о заштити права детета и заштитнику права детета

Нацрт закона о заштити права детета и заштитнику права детета

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је започело јавну расправу о Нацрту закона о заштити права детета и заштитинику права детета. Јавна расправа је започета 05.јуна у Малој сали Дома Народне скупштине Републике Србије. Расправу је отворила и водила др Стана Божовић, државна секретарка Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, док је сам Нацрт представио Драган Вулевић, посебни саветник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Нарочита пажња је била посвећена успостављању мера за остваривање и заштиту права детета, утврђивању посебних права детета у поступцима у којима деца учествују пред судовима, државним органима и другим организацијама које врше јавна овлашћења, утврђивање основних начела, односно гаранција у поступцима у којима деца учествују, али и образовање независног органа који ће промовисати права детета, спроводити активности ради унапређења права детета, координисати рад на унапређењу и поштовању права детета и контролисати остваривање права детета.

На првој расправи су, поред представника Коморе социјалне заштите, присуствовале и колеге из центара за социјални рад и установа социјалне заштите, здравственог система и система образовања, представници цивилног друштва и организација које се баве правима детета, али и грађани и друга заинтересована лица.

Поред Београда, округли столови поводом јавне расправе су одржани и у Новом Саду (07.јуна), Крагујевцу (11.јуна), Новом Пазару (12.јуна) и у Нишу (17.јуна).

Програм јавне расправе о Нацрту закона, са Нацртом закона и прилозима утврђеним Пословником Владе, објављује се на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Порталу е-управе. Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања путем електронске поште на e-mail адресу: socijalna.zastita@minrzs.gov.rs или поштом на адресу Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина бр. 22-24, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о правима детета и заштитнику права детета”.

Јавна расправа о Нацрту закона о заштити права детета и заштитнику права детета одржаће се од 5. јуна до 26. јуна 2019. године. Због изузетног значаја овог Нацрта, позивамо све стручне раднике и стручне сараднике да се активно укључе у расправу и дају коментаре, предлоге и сугестије.

Све потребне информације можете пронаћи на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.