НАЦРТ ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ  КАРТИ – ЈАВНА РАСПРАВА

НАЦРТ ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ КАРТИ – ЈАВНА РАСПРАВА

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је започело Јавну расправу о Нацрту закона о социјалној карти дана 17.06.2019. године, у Малој сали Народне скупштине у Београду. Јавну расправу је отворио Ненад Нерић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Нацрт закона је представила Сузана Мишић, помоћница министра, док је генерал Предраг Симовић, посебни саветник министра презентовао начин прикупљања, обраде, чувања и руковања података који су уређени датим Нацртом. Након Београда, јавна расправа је организована у Новом Саду (21.06.), Крагујевцу ( 24.06.).

Предвиђене су још две јавне расправе: у Новом Пазару (28.06., у Свечаној сали Културног центра, са почетком од 10 до 14 часова) и у Врању (05.07. у Скупштинској сали града, са почетком од 10 часова).

Због значаја овог закона за систем социјлане заштите, молимо све колеге да се упознају са текстом Нацрта закона о социјалној карти и дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

Програм јавне расправе о Нацрту закона, са Нацртом закона и прилозима утврђеним Пословником Владе, објављује се на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Порталу е-управе.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања путем електронске поште на e-mail адресу: socijalnа.zastita@minrzs.gov.rs или поштом на адресу Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина бр. 22-24, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о  социјалној карти”.