МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ – Aктуелни изазови и могућа решења

У организацији Друштва за дечију и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије је одржан пети по реду Конгрес са међународним учешћем у периоду од 23. до 26. маја 2019. године, у Специјалној болници „Чигота“ на Златибору. Конгрес су свечано отворили Војислав Ћурчић, председник ДЕАПС-а, Dimitris Anagnostopoulos, ESCAP и  Regina de Dominicis, директорка УНИЦЕФ-а Србија.

На конгресу је учествовао велики број еминентних стручњака из земље и региона, али и стручњаци из других земаља који се баве менталним здрављем деце и млаих. Изнете су значајне теме као и бројни истраживачки радови. Конгресу је присуствовало преко 200 учесника, представника различитих професија – психијатри, педијатри, социјални радници, психолози, логопеди, дефектолози, представици сисема образовања и други.

Конгрес је започео радионицама које су водили др Миодраг Станковић и др Ненад Рудић „Дијагностичка класификација менталног здравља и развојних поремећаја раног детињства“ и радионица коју су водиле прим.др Јасминка Марковић и Јелен Срдановић Мараш „Несуицдално самоповређивање адолесцената“. На конгресу је одржана и изборна скуптина ДЕАПС-а.

У петак и суботу су одржане по две пленарне седнице. На пленарној седници „Проблеми менталног здравља деце и младих“, један од предавача је била др Ивана Ђукић Милосављевић, чланица Скупштине и чланица Етичког одбора Коморе социјалне заштите.

У оквиру конгреса, организован је и Симпозијум посвећен темама из области социјалне заштите које се баве заштитом деце и адолесцената са менталним сметњама и онима који се налазе у ситуацијама ризичним за очување менталног здравља. Модератор овог симпозијума је била др Ивана Ђукић Милосављевић. У оквиру овог Симпозијума било је више излагача који се баве заштитом деце и младих, изложене теме су биле разноврсне а све у циљу идентификовања актуелних проблема и изналажење могућих решања у погледу свеобухватније и мултисекорске заштите менталног здравља деце и младих. Милана Љубичић и Слађа Драгиши Лабаш са Филозофског факутета, Универзитета у Београду су представиле истраживање које се бави насиљем адолесцената над родитељима и то кроз приказ три тудије случаја. О правној регулативи Републике Србије о деинституционализацији деце и адолесцената и изазовим са којима се актуелно систем социјалне заштите суочава када је реч о заштити деце и младих са менталним сметњама говорила је Сандра Перић, директорка Коморе социјалне заштите. О различитим исходима институционалног боравка два адолецента на дужем резиденционалном смештају, са дијагнозом поремећаја понашања на раном узрасту, је говорио психолог Саша Бирта из Центра за заштиту деце и одојчади Београд. Веома инспиративно излагање на тему последица развода брака родитеља на психолошки развој детета, је имала Теодора Минчић, судски вештак и лекар психијатар из Института за ментално здравље Београд. Значајну тему о утицају медијске активноти на свакодневно функционисање деце и младих је предстаио др Роберт Грујичић из Института за ментално здравље Београд.