Менаџмент у социјалној заштити

На иницијативу Стручног савета, а према програмским активностима за 2016. годину, Комора социјалне заштите започела је са обуком за менаџмент у социјалној заштити.

У сарадњи са партнерским организацијама ФИЦЕ Србије и Холандије, обезбеђена су два сета обуке за стручне раднике који у систему заузимају различите менаџерске позиције и група од петнаест полазника имаће задатак да сачини програм обуке примерен нашим условима, као и да акредитује програм.

Први део обуке извео је холандски тренер, саветник и терапеут Chris van Lenteren, у форми теоријске наставе и радионица и ишчекујемо наставак у септембру.

Менаџмент у социјалној заштити подразумева идентификацију потреба, процену и праћење; планирање, прикупљање средстава; управљање кадровима ; управљање процесом пружања услуга у циљу задовољења потреба корисника, што би значило да је ова обука намењенасвим стручним радницима у нашем систему, који се у обављању свакодневних радних задатака, сусрећу са доношењем одлука на различитим нивоима и то почев од водитеља случаја, преко супервизора и руководиоца до директора

Комора социјалне заштите, након завршетка другог дела обуке, водиће процес акредитације и као власник акредитованог програма стараће се о имплементацији, односно обезбедиће доступност обуке члановима Коморе.

{gallery}ksz/vesti/msz{/gallery}