МЕЂУСЕКТОРСКА САРАДЊА КАО ПОДРШКА МЛАДИМА

У оквиру пројекта „Наша заједница, наша будућност- Већа сарадња и запошљавање младих“, одржан је други круг обука, овог пута намењен за професионалце запослене у институцијама које се баве младима и препознавањем младих из NEET категорије. У NEET категорији младих се налазе млади (15-30 година) који су „невидљиви“ за систем, нису запослени, не налазе се на евиденцији тржишта рада и нису укључени у систем образовања нити стручног усавршавања (енг.Not in Employment, Education or Training). Млади који припадају овој групи су тешко запошљиви и изложени ризицима од настанка сиромаштва и других проблема. Тренинг је одржан у периоду од 19. до 21.августа у Хотелу Фонтана у Врњачкој Бањи и окупио је локалне актере из 11 локалних самоуправа (Нови Сад, Панчево, Београд – Општина Палилула и Савски Венац, Обреновац, Лозница, Пожаревац, Пожега, Ћићевац, Бор, Зајечар и Ниш) који су се у оквиру пројекта налазе као секелтовани за успостављање Community hub-а за младе. Полазници су били стручни радници центара за социјални рад и центра за породични смештај и усвојење, националних служби за запошљавање, представници локалних самоуправа и канцеларија за младе.

Тренинг је организован у три целине од којих је свака реализована по један дан: „Омладински рад и основе рада са младима“, „Процена потреба младих из NEET категорије – изградња партнерства“, и „Планирање у заједници – заједничка акција“. Фокус тренинга је био на процени институција колико су у могућности да у оквиру својих постојећих улога приближе услуге и пруже подршку младима из NEET категорије. Кроз велику интерактивност и вежбе, учесници су имали прилику да добију основне информације о омладинском раду и раду са младима, да искораче из својих улога и покушају да сагледају потребе младих, али и да учествују у планирању услуга за младе на својој територији. Тренинг су водиле Ивана Адамовић, експерткиња омладинског рада, Јелена Стојиновић, психолог у центру за социјални рад и Сандра Перић, социјални радник, директорка Коморе социјалне заштите.

Пројект „Наша заједница, наша будућност- Већа сарадња и запошљавање младих“ је финансиран средствима Европске уније, реализује га Београдски центар за људска права, Кровна организација младих Србије (КОМС), Национална организација практичара и практичарки омладинског рада (НАПОР) и организација Емпирија.