МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА У СРБИЈИ НА РАСКРШЋУ ВЕКОВА“

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА У СРБИЈИ НА РАСКРШЋУ ВЕКОВА“

Комора социјалне заштите је заједно са Високом школом социјалног рада организовала је  међународни научни скуп под називом „Социјална политика у Србији на раскршћу векова – од 1918.-2018.године“, 22. – 23. 11. 2018.године. Скуп је одржан под покровитељством Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Успеху овог скупа допринели су преко 50 излагача из земље и иностранства, али и преко 350 учесника, стручних радника у области социјалне заштите.  Скуп је отворио Зоран Ђорђевић, министар за ра, запошљавање, борачка и социјална питања, који је у свом обраћању изразио разумавање за тежину и комплексност посла у области социјалне заштите али и спремност ресорног Министарства за пружање подршке стручним радницима који раде са најосетљивијим корисничким групама. Присутнима су се обратили и директор Високе школе Владимир Илић и директорка Коморе социјалне заштите Сандра Перић.

Радови презентовани на научном скупу су подељени у три сесије :

-Социјална политика, специјална едукација и рехабилитација у Србији 1918.-2018.године

– Садржај и димензије актуелне социјалне политике, специјалне едукације и рехабилитација

– Потребе за новом социјалном политиком – савремене и иновационе технологије у социјалној политици, специјалној едукацији и рехабилитацији

Аутори радова су еминентни стручњаци који се баве теоријом и праксом из области социјалне политике, социјалне заштите, специјалне едукације и рехабилитације и логопедије. Присутни су били представници центара за социјални рад, пружаоци услуга у области социјалне заштите, Факултет политичких наука, Универзитета у Београду, Факултет политичких наука, Универзитета у Сарајеву, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд. Факултета за историју Московског државног универзитета М.В.Ломоносов, Универзитета Етвош Лоранд у Будимпешти, колеге из земања у региону.

Другог дана, скуп је прерастао у интерактивну размену између предавача и слушаоца. Нарочити акценат је био на радовима из области заштите и рада са децом, али и пружањем услуга у области социјалне заштитите, лиценцирање услуга, социјални рад у заводима и завршење кривичних санкција и пробације.

Након два дана исцрпног рада, донети су закључци научног скупа који се односе на унапређење система социјалне заштите и које је Висока школа социјалног рада проследила ресорном Министарству.