МАРИЈА ЧУЧКОВИЋ

МАРИЈА ЧУЧКОВИЋ

Професија / звање : дипломирани специјални педагог

Образовање : Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију,Универзитет у Београду

Година и место рођења:  1961. године у Руми.

Страни језик : енглески

ОБРАЗОВАЊЕ

 • 1985. године дипломирала на Дефектолошком факултету у Београду, смер превенција и ресоцијализација и стекла звање дипл. специјалног педагога
 • 1980. Завршила Средњу медицинску школу „Драгиња Никшић“ у Сремској Митровици

ПОСТДИПЛОМСКО УСАВРШАВАЊЕ:

 • 2004.-2005. једногодишња постдипломска едукација из опште и специјалне реедукације психомоторике, Дефектолошки факултет – Институт за ментално здравље, Београд;
 • 2009.-2013.год. четворогодишња едукација из системске породичне терапије – Институт за ментално здравље – Београд и Европска асоцијација породичних терапеута – Лондон

ПРОФЕСИОНАЛНО АНГАЖОВАЊЕ

Од 1986. год. – тренутно – у континуитету запослена у Центру за социјални рад у Руми

 • На почетку рада на радном месту педагога, на пословима заштите деце и омладине,
 • кооридинаторка Стручног тима за малолетничку делинквенцију, потом координаторка Екипе за заштиту деце и омладине.
 • Од 2009.године водитељ случаја и супервизорка Службе за децу и младе
 • Од 2013.- 2014.год. вршилац дужности директорке Центра за социјални рад у Руми
 • 2014. – актуелно – супервизорка у Служби за заштиту деце и младих

ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ

 • 2015. – 2017. – аутор пројекта, координатор и супервизор у успостављању услуге дневног боравка за одрасле са интелектуалним и менталним сметњама у оквиру ЕУ програма “Подршка социјалној инклузији најугроженијих група, укључујући Роме, кроз увођење разноврсних социјалних услуга у заједници”
 • 2011. – 2014. –  координатор и породични саветник/терапеут у пројекту ЦСР “Саветовалиште за брак и породицу”
 • 2011. – 2013. – коаутор, стручни сарадник и супервизор у реализацији пројекта ЕУ и МРСП “Развој и јачање услуге у заједници за децу са сметњама у развоју и њихове породице у Старој Пазови, Иригу, Пећинцима и Руми” ИПА 2011/268-491 – Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју за општину Рума
 • 2003. – 2005. коаутор и кооринатор пројекта “ШТИТ”- Заштита деце од занемаривања и злостављања, подржано од Фонда за социјалне иновације
 • 2004. коорганизатор пројекта “БАОШИЧ 2004.” – здравствени опоравак деце на породичном смештају и деце из породица корисника МОП-а,
 • 2003. реализатор пројекта „БРИГА О ДЕЦИ-УЛАГАЊЕ У БУДУЋНОСТ” за децу на породичном смештају и њихове  хранитеље,
 • 2001.-2003. и 2009. – 2011. аутор и руководилац пројекта „ОДРАСИМО” – социо-терапијског клуба за младе са поремећајима у понашању и њихове родитеље
 • коаутор других пројеката како ЦСР тако и невладиног сектора.

КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СЕМИНАРИ, ОБУКЕ

 • Редовно присуство обукама, округлим столовима и трибинама за супервизоре организованим од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту
 • 2018. – међународни стручни скуп „Реформом до унапређења система социјалне заштите – искуства Републике Пољске и Републике Србије“, Београд
 • 2017. – аутор и реализатог обуке без провере знања за супервизоре „Значај и побољшање комуникацијских вештина супервизора у ЦСР“
 • 2016. – едукација „Школа животних вештина“ – НВО „Дечје срце“, Београд
 • 2016. – едукација „Смернице за рад са сексуалним мањинама у ЦСР“ – НВО „Дуга“
 • 2015. – аутор и реализатор обуке без провере знања за супервизоре „Подржавајућа улога супервизора у превенцији развоја синдрома сагоревања на послу“
 • 2014. – национална конференција „Изазови реформе социјалне заштите у АП Војводини“, Суботица
 • 2013. – међународна конференција „Социјална инклузија особа са инвалидитетом“ – Комитет ЕУ, Брисел
 • 2011. – обука  „Успостављање и одрживост услуге дневног боравка за децу и младе сметњама у развоју”  Републички завод за социјалну заштиту – Београд
 • 2009. – едукација за супервизоре у центрима за социјални рад – Покрајински завод за социјалну заштиту АП Војводине
 • 2009. – едукација „Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини“ – Аутономни женски центар, Београд
 • 2007. – обука за медијаторе као чланица Мреже „За живот без насиља” у пројекту “Омбудсман као медијатор” Покрајинског омбудсмана ИВ АП Војводине
 • 2005. – „Рад на превенцији и заштити жртава трговине људима”- Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику
 • 2004. – Едукација за пројект менаџере у органима државне управе – Извршно веће АП Војводине И УНДП
 • 2003. – Тренинг за тренере „Клуб по моделу ГРИГ“ – НВО „ГРИГ“, Београд
 • године едукација „Заштите права детета од злостављања и занемаривања” – Центар за права детета, Београд
 • 1997.-1998. – Примена програма „Школа за родитеље”, Института за педагогију из Београда.
 • 1998. –  Програм  „Чувари осмеха“ – Институт за психологију, Београд
 • 1993. – Семинар „Заштита менталног здравља избеглица”  Института за психијатрију, Нови Сад и Црвени крст АПВ
 • 1993. – Едукација „Ненасилна комуникација” – Институт за експерименталну психологију, Београда.
 • 1990.-1991. – Обука „Сензитивити тренинг – групна социо-терапија“  –  Институт за социјалну политику, Београд.