Летња школа социјалног рада – The Breakthrought of the Social

Летња школа социјалног рада – The Breakthrought of the Social

Међународна конференција теорије и праксе социјалног рада, која се одржавала у Дубровнику од 02-06.09.2019, ове године је обележавала 30 година од првог одржавања. Тема конференције „Practical Utopias, Wisdom and Radical Transformations – Social Work“. Циљ овогодишње конференције је био преиспитивање улоге социјалног рада у друштвеним променама и социјалној трансформацији, кроз представљање истраживања у оквиру политичких, организационих и етичких питања.

Акценат је стављен на теорију и праксу социјалног рада, новом начину формулисања социјалне политике, изазовима у раду са децом и породицама, могућности социјалног рада у заједници, изазови старења и истраживање могућности и препрека за деинституционализацију.

Конференицији је присуствовао велики број научних и стручних радника из земаља у региону али и других европских земања. Комора социјалне заштите представљена је у оквиру Конференције радом „Етика у раду са лицима са менталним и интелектуалним сметњама“. На истом панелу излагали су представници Велике Британије и Републике Словеније. Рад је организован кроз пленарна предавања и различите сесије и округле столове које су увек биле праћене дискусијом.

Закључци конференције упућују на то да је непходно је развијати алтернативе које су изузетно значајне у времену друштвених криза, само декларативног признавања људских права и пропадања узајамности и солидарноси. Ове алтернативе би требало да се користе као средства у социјалном раду, како би омогућили социјалном раду да као наука и делатности изађе из оквира утопије, буде ефикаснија и усмерена на промене.