ЛАКШЕ ДО УСЛОВА ЗА ОБНОВУ ЛИЦЕНЦЕ

ЛАКШЕ ДО УСЛОВА ЗА ОБНОВУ ЛИЦЕНЦЕ

Стручна служба Коморе социјалне заштите је одржала две едукације без провере знања „У сусрет обнови лиценце“ за чланове Коморе. Едукације су оржане 21.08.2019.године у присторијама Института за упоредно право. Аторски и тренерски тим ових едукација су Мирјана Николић, Марија Ствановић и Игор Бошњаковић.

У непосредном контакту и у односу на упућене захтеве Стручној служби Коморе социјалне заштите, примећено је да један код једног броја стручних радника постоје недоумице и нејасноће у вези са стручним усавршавањем, стицањем бодова, достављањем доказа активностима, потребном броју за обнављањем појединих лиценци, односно условима за обнављање лиценце. Такође, на основу анализе пријава и категоризације скупова, констатовано је да постоји изостанак мотивације за пријаву скупова. У томе постоје знатне регионалне разлике, тако да су стручни радници из региона Војводине самостално пријавиљали знатно више едукација без провере знања и округлих столова у односу на регион Београда, Јужне и Источне Србије, пријаве су више стизале од запослених у малим и великим центрима за социјални рад и центрима за породични смештај и усвојење, него из великих центара за социјални рад и запослених у установама социјалне заштите и других пружаоца услуга.

Реализована едукација се односила на представљање услова за обнову лиценце али и радионичарски рад који је имао за циљ унапређење вештина стручних радника за самостално организовање стручних скупова (округлих столова, едукација без провере знања и трибина). Учесници су имали прилику да кроз вежбу сами попуне пријаве за пријављивање скупова и да разреше неке дилеме које се односе на одређивање циљева, активности, методологије рада и сл.

Такође, кроз представљање процеса обнове лиценце, стручни радници су имали могућност да разреше дилеме у вези услова за обнову лиценце. Учесници на ове две едукације без провере знања су били стручни радници из Градског центра за социјални рад у Београду, Центра за породични смештај и усвојење Београд, Геронтолошког центра Шабац, Завод за смештај одраслих лица „Мале пчелице“ из Крагујевца, Центар за социјални рад Ћићевац, Центра за дневни боравак деце и младих са интелектуалним тешкоћама, Дом „Јефимија“ из Крагујевца, колеге запослене код приватних пружаоца услуга и у здравственом сектору.