комора социјалне заштите

Теразије 41, 11000 Београд, Србија

Радно време: 07:30-15:30 часова

ПИБ: 107887627

Матични број: 28100680

Шифра делатности: 9412