КОНФЕРЕНЦИЈА „ЖИВОТ ВАН ИНСТИТУЦИЈЕ“

КОНФЕРЕНЦИЈА „ЖИВОТ ВАН ИНСТИТУЦИЈЕ“

Пројект „Живот ван институције“ кроз имплементацију својих активности имао је за циљ побољшање квалитета живота особа са менталним сметњама и то кроз измештање корисника из установа за резиденционални смештај у хранитељске породице. Пројект је реализовала Хуманитарна организација „Дечије срце“ и удружење „Имам право“ из Алексинца, док је Комора социјалне заштите била партнер у реализацији пројектних активности. На завршној конференцији, која је одржана 04.03.2019.године, у свечаној сали општине Врачар стручној јавности су представљени резултати пројекта као и изазови са којима смо се суочавали током реализације.

Присутнима су се обратили Јулка Пешић – менаџерка пројекта, Братислава Стојковић – председница удружења „Имам право“, Сандра Перић – директорка Коморе социјалне заштите, Горан Ројевић – директор Хуманитарне организације Дечије срце, Мирко Јанкелић – директор Дечијег села у Сремској Каменици, Јасмина Николић – директорка Центра за социјални рад Алексинац, Горан Петковић – руководилац Радне јединице за смештај лица са интелектуалним и менталним потешкоћама Тешица. Представници институција и стручњаци су говорили о предностима које живот ван институције има за кориснике, али и свим потешкоћама које и даље постоје у смислу обезбеђивања живота корисника у својим срединама. Деинституционализација је питање трансформације друштва и система, али и питање које креће од сваког од нас. То је трансформација ставова о особама са сметњама у развоју и одговорности сваког појединца. 

Бројни изазови који су се наметали током реализације пројектних активности, говоре у прилог томе да је деинституционализација код нас процес који је још увек на свом почетку. Представници пројекта су приказали истраживање и компаративну анализу података о броју корисника у институцијама, броју корисника који су напустили институције, број обрађених хранитељских породица и број корисника који су смештени у породице. Представници установа за смештај корисника су изнели своја искуства са трансфермацијом установа и облицима заштите корисника, истичући значај умрежавања и подршке државног и цивилног сектора. Током трајања пројекта, обезбеђене су едукације – акредитовани програми за стручне раднике Градског центра за социјални рад Београд и Установе за смештај корисника Сремчица и то два програма „Моје право на породицу“ и „Школа животних вештина“. На конференцији су присуствовали стручни радници Градског центра за социјални рад у Београду, стручни радници и корисници Установа за смештај корисника „Срце“ у Јабуци и Велики Поповац, стручни радници Установе за смештај „Сремчица“, студенти треће године Факултета политичких наука, смер за социјални рад и социјалну политику.