Комора социјалне заштите организује специјализоване обуке из области медијације

Комора социјалне заштите организује специјализоване обуке из области медијације

Поштоване колеге,

Обавештавамо Вас да Комора социјалне заштите, у предстојећем периоду организује специјализоване обуке из области медијације и то:

Медијација у породичним споровима – која ће се одржати од 03-06.03.2021.године

Медијација између жртве и малолетног учиниоца кривичног дела – која ће се одржати од 02.04– 04.04.2021. године)

Медијација у области злостављања на раду – мобинга (03-04.05.2021.године)

Све обуке ће се организовати он-лине (на даљину) коришћењем апликације ZOOM.

Услов да би колеге присуствовале обуци је да су завршили основни програм обуке за медијацију.

Замолили бисмо све заинтересоване колеге да се пријаве за једну од едукација. На свакој едукацији може да присуствује максимално 15 стручних радника, с тога бисмо вас замолили да своје пријаве пошаљете на време јер ћемо групе формитарти на основу хронолошког редоследа пријављених.

Пријаву можете проследити електронским путем на edukacije@komorasz.rs

Обуке су бесплатне за чланове Коморе.