Кодекс професионалне етике стручних радника социјалне заштите Србије

Етичка свесност представља суштину стручног рада у социјалној заштити.Посвећеност и способност стручних радника да се понашају етично је основни услов за одговарајући квалитет услуга које социјална заштита обезбеђује својим корисницима. Стручни радници у социјалној заштити су представници друштва које настоји да својим рањивим члановима и онима који се нађу у тешкоћама, пружи одговарајућу помоћ и оснажи их за самосталан и продуктиван живот у друштву, као и да спречи настајање и отклони последице социјалне искључености. Јавна и друга овлашћења стручних радника да интервенишу у животима деце, породица, одраслих и старих особа које имају ограничене могућности да се старају о сопственим интересима, праћена су одговорношћу да се поступа на професионалан начин.

Сврха Кодекса професионалне етике стручних радника социјалне заштите је промовисање етичке дебате и рефлексије међу члановима Коморе социјалне заштите и другим стручним радницима и стручним сарадницима у социјалној заштити. Кодекс представља јавно прихватање друштвене одговорности коју стручни радници имају у социјалној заштити. 

Кодекс представља низ вредности, принципа и стандарда који могу да усмеравају професионално понашање и доношење одлука у ситуацијама када се јаве питања повезана са етичким поступањем. Норме не нуде готова упутства за понашање у одређеним ситуацијама. Примена Кодекса мора да разматра околности у којима се јављају одређене дилеме и могућност конфликта између вредности, принципа и стандарда. Стручни радници у социјалној заштити, поред овог Кодекса, примењују и етичке кодексе својих професија и информишу се о етичком доношењу одлука из етичке теорије и праксе, теорије социјалног рада и релевантних истраживања, закона, других прописа и правила понашања које установљавају пружаоци услуга у социјалној заштити.

Koдекс професионалне етике можете скинути са линка испод кликом на ознаку download