„Ко је следећи?“ – Реаговање поводом напада на социјалну радницу

„Ко је следећи?“ – Реаговање поводом напада на социјалну радницу

Комора социјалне заштите оштро осуђује напад на социјалну радницу Павловић Љубинку, запослену у Међуoпштинском центру за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица. Подсећамо да је социјална радница доживела физички напад од стране кориснице, на свом радном месту.

Овај инцидент, на жалост, није први који је усмерен на стручне раднике у центрима за социјални рад. Запослени, који се свакодневно суочавају са најосетљивијим питањима једног друштва, често су изложени критикама јавности, негативним коментарима, претњама, вербалном а неретко и физичком насиљу. Од неког ко би требало да оснажи кориснике за позитивне промене у сопственом животу, социјални радници су све чешће они које треба охрабривати за нове изазове, за могућност да се изборе за достојанствен и сигуран рад, за поштовање у друштву које заслужују.

Стварањем опште слике неповерења у институције, у савременом друштву које је обојено разликама и дубоко подељено, запослени у социјалној заштити су постали својеврсни глинени голубови, незаштићени и изложени бројним ризицима. Законом о социјалној заштити од 2011.године стручни радници у центрима за социјални рад су добили статус службених лица, али чини се да никада више нису изложени различитим нападима и погрешно интерпретираним применама мера породичноправне заштите. На овакав начин, у јавности се створила негативна слика о послу који обављају и о њима самима.

Можда је овај догађај последњи позив да се уважи глас струке, да се јачају капацитети стручних радника, као и да се успостави сарадња између различитих актера у једном друштву – институција, организација, медија, академске јавности и појединаца, који ће одговорним преузимањем својих улога обезбедити несметан рад и безбедне услове за све запослене у социјалној заштити.

(Реаговање Коморе социјалне заштите је послато редакцијама електронских медија.)