Како се борити против професионалног сагоревања

Како се борити против професионалног сагоревања

Како један од доминантних проблема у области социјалне заштите је стрес са којим се стручни радници и сарадници срећу свакдневно. На основу резултата истраживања које је Комора социјалне заштите реализовала приликом којег су се стручни радници опредељивали за теме и програме који су им потребни, можемо да закључимо да се значајан број стручних радника определио за акредитоване програме који за тему имају професионални стрес.

Акредитовани програм „Стратегије суочавања са стресом“ је реализован кроз две обуке у Београду и једне у Лозници. Обуци су присуствовали стручни радници запослени на основним стручним пословима, правим, али и супервизијским пословима. Због значаја ове теме за стручне раднике, најављујемо да ће се следећа обука одржати у Центру за социјални рад Ражањ. Као и све друге обуке које Комора социјалне заштите организује и ова ће бити бесплатна за чланове Коморе.