Јачање квалитета стручног рада

Јачање квалитета стручног рада

У оквиру активности Коморе социјалне заштите, а у складу са Планом рада за 2019.годину, у другој половини августа организовани су акредитовани програми обуке.

Ради унапређења основних компетенција за рад у социјалној заштити, протекле недеље организована је обука за примену метода „Вођења случаја у социјалној заштити“. Обуци су присуствовали стручни радници који обављају послове вођења случаја али још увек нису имали прилику да присуствују обуци, као и колеге који тренутно обављају приправнички стаж у центрима за социјални рад и код других пружаоца услуга.  Такође, на обуци су присуствовали незапослени стручни радници који до сада нису имали прилике да се укључе у неки од акредитованих програма обуке.

Акредитовани програм „Примена скале за процену функционалне ефикасности и одређивање потребног степена подршке“, одржан 22.08.2019.године у просторијама Института за упоредно право. Обуци су присустовали стручни радници из Градског центра за социјални рад Београд, Центра за социјални рад Јагодина, Дневни центар за децу и омладину Београд, Прихватилиште за децу „Чаробни свет“, Завод за васпитање деце и омладине „Васа Стајић“, запослени у приватним домовима за старе.

У наредном периоду Комора социјалне заштите ће наставити са организовањем акредитованих програма. Први наредни програм је „Примена старатељства у социјалној заштити – улоге и одговорности водитеља случаја и правника“. Ова обука ће бити бесплатна за чланове Коморе.