ЈАЧАЊЕ КОМУНИКАЦИЈСКИХ ВЕШТИНА СТРУЧНИХ РАДНИКА

Комуникација је неопходна алатка у рукама стручних радника. Она представља први степених у раду са корисником, од вештине комуникације често зависи и исход рада са корисником. Током децембра 2018.године су одржани акредитовани програми намењени унапређењу комуникацијских вештина стручних радника у непосредном раду са корисницима.

Акредитован програм обуке „Ефикасна комуникација са старима“ је реализован у Геронтолошком центру Обреновац, Геронтолошком центру Крагујевац и Геронтолошком центру Шабац. Обуци су присуствовали стучни радници запослени у установама за смештај одраслих и старијих, како они чији је оснивач Република Србија или Аутономна Покрајина, тако и оних који су у приватном власништву, али и стручни радници који су запослени у центрима за социјални рад и раде у непосредном контакту са старима.

Обука „Преговарање са тешко сарадљивим корисницима“ је одржана у Дому „Срце“ у Јабуци и Геронтолошком центру Сомбор. Полазници обуке су били стручни радници запослени у установама социјалне заштите, код пружаоца услуга из цивилног сектора и запослени у центрима за социјални рад. И овом приликом, обуци су присуствовали и стручни радници који су приправници и којима је похађање програма један од услова за излазак на испит за лиценцу, али и стручни радници који су незапослени.