Јачање компетенција стручних радника

Јачање компетенција стручних радника

Комора социјалне заштите и током летњих месеци наставља са организовањем акредитованих програма обуке, који су беслатни за чланове Коморе. Због велике заинтересованости стручних радника, 11. и 12.јула, је одржан „Основни програм обуке за стручне раднике у социјалној заштити”. Обуци су присуствовали стручни радници запослени у центрима за социјални рад, центру за породични смештај и усвојење, ангажовани код пружаоца услуга, али и колеге  које се припремају за полагање  испита за лиценцу.

Обука је реализована тако да су након сваке целине, реализоване вежбе у различитим формама, што су учесници, поред интерактивности, проценили и као најбољи део обуке. Такође, учесници су истакли да је бенефит обуке и у томе то су могли да разреше дилеме кроз конкретне примере из своје праксе.

Обука је одржана у просторијама Правосудне академије, у Београду. И у напредном периоду, Комора ће наставити са реализацијом различитих програма обуке за своје чланове.