ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ

ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ

Дана 28.06.2019.године одржан је испит за лиценцу у оквиру јунског испитног рока, у просторијама Високе школе социјалног рада, Теразије бр.34.

Испит је почео у 10 часова, прозивањем и идентификацијом кандидата који су приступили полагању испита. Теоријски део испита, кандидати су полагали писменим путем. Кандидати су имали на располагању сат времена за полагање. Након прегледања писменог дела испита, кандидати који су положили теоријски део су приступили полагању практичног дела испита.

У овом испитном року је пријављен 51 кандидат. У табели бр.1 се налази приказ структуре кандидата према занимању:

  Занимање Број кандидата
1. Дипл. социјални радник 15
2. Дипл. дефектолог 16
3. Дипл. психолог 14
4. Дипл. педагог 5
5. Дипл. правник 1

 Табела бр.1.

У табели бр.2 се налази приказ структуре кандидата према врсти установа/оганизације у којима су обавили приправнички стаж. Највећи број кандидата је приправнички стаж обавио у центрима за социјални рад и код пружаоца услуга у заједници, у којој доминира цивилни сектор као пружалац услуга. Приметно је повећање броја кандидата који су приправнички стаж обавили ван система социјалне заштите и сви кандидати који су у овој групи, су приправнички стаж  обавили у систему здравства.

  Установа/организација/пружалац услуга Број кандидата
1. Центар за социјални рад 23
2. Центар за пружање локалних услуга 1
2. Пружалац услуге у заједници 15
3. Установа за смештај корисника чији је оснивач Република Србија, односно АПВ 5
4. Установа за смештај корисника чији је оснивач приватно лице 2
5. Приправнички стаж обављен ван система социјалне заштите 5

Табела бр.2.

До краја године предвиђена су још два испитна рока, у септембру и децембру.