Испит за лиценцу – септембарски рок

Испит за лиценцу – септембарски рок

Септембарски испитни рок за полагање испита за лиценцу се одржао 27.09.2019.године, са почетком у 10 часова, у просторијама Високе школе социјалног рада, Ул.Теразије бр.34.

Теоријски део испита се полагао писменим путем. Након прегледања писменог дела испита, канддидати који су положили теоријски део приступили су полагању практичног дела испита.

У овом испитном року пријављено је укупно 60 кандидата. У табели бр.1 се налази приказ структуре кандидата према занимању:

  Занимање Број кандидата
1. Дипл. социјални радник 24
2. Дипл. дефектолог 14
3. Дипл. психолог 11
4. Дипл. педагог 6
5.  Дип.андрагог 2
6. Дипл. правник 3

 Табела бр.1.

У табели бр.2 се налази приказ структуре кандидата према врсти установа/оганизације у којима су обавили прирпавнички стаж. Највећи број кандидата је приправнички стаж обавио у центрима за социјални рад и код пружаоца услуга у заједници, у којој доминира циилни сектор као пружалац услуга. Приметно је повећање броја кандидата који су приправнички стаж обавили ван система социјалне заштите, највише их има у области здравства и образовања.

  Установа/организација/пружалац услугаБрој кандидата
1.Центар за социјални рад24
2.Центар за породични смештај и усвојење2
3.Центар за пружање локалних услуга1
4.Пружалац услуге у заједници11
5.Установа за смештај корисника чији је оснивач Република Србија, односно АПВ8
6.Установа за смештај корисника чији је оснивач приватно лице4
7.Приправнички стаж обављен ван система социјалне заштите10

Табела бр.2.

До краја године предвиђен је још један испитни рок – у децембру.