Интерни мониторинг и евалуација услуга у систему социјалне заштите

14-15.06.2022. године рализоваће се дводневни акредитовани програм обуке „Интерни мониторинг и евалуација услуга у систему социјалне заштите“. Обука се вреднује са 15 активних бодова и одржава се у Новом Саду.

Акредитовани програм није у организацији Коморе социјалне заштите, и у складу са тим не одговарамо за реализацију, садржај и цену истог.