ХРАНИТЕЉСТВО И ДОБРОБИТ АДОЛЕСЦЕНАТА

ХРАНИТЕЉСТВО И ДОБРОБИТ АДОЛЕСЦЕНАТА

На Факултету политичких наука, Универзитета у Београду, у организацији проф.др Невенке Жегарац и сараднице Дијане Јанковић, је одржан округли сто под називом „Дискусија о прелиминарним резултатима истраживања- Хранитељство и добробит адолесцената : истраживање за унапређење политика и пракси“. На догађају су представљени прелиминарни резултати истраживања које реализију Центар за истраживање у социјалној политици и социјалном раду Факултета политичких наука, Институт за психологију Универзитета у Београду и УНИЦЕФ. Прилику да учествују на округлом столу су имали стручни радници који се баве хранитељством у оквиру система социјалне заштите, запослени у центрима за социјални рад, установама социјалне заштите, центрима за породични смештај и усвојење, Комори социјалне заштите, хранитељи и адолесценти који се налазе на породичном смештају. Након представљања резултата, стручни радници су имали прилике да искажу своје импресије и кроз дискусију дају сугестије за унапређење заштите адолесцената који су семштени у хранитељским породицама.

Резултати су претходно представљени на округлим столовима који су реализовани у Нишу 30.05.2019.године, и у Крагијевцу 31.05.2019.године.