ГРАД ПРИЛАГОЂЕН СТАРИМА

ГРАД ПРИЛАГОЂЕН СТАРИМА

Завршна конференција пројекта „Град пријатељ старих“ који је реализовао Институт за јавну политику, а финансијски подржан од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, је одржана у Београду, у Старом двору, дана 09.07.2019.године. Циљ пројекта је био да се испита прилагођеност Београда потребама старијих суграђана. Конференцију је отворио министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић. У свом излагању, он је истакао изначај резултата истраживања за давање смерница на који начин је потребно мењати политику и законе како би били ефикаснији за заштиту интереса најстаријих суграђана.  

На конференцији је представљена публикација „Град прилагођен старијим особама – Путоказ за активно старење у Граду Београду“, која представља један од резултата пројекта. Резултате пројекта су представили чланови пројектног тима, професори Факултета политичких наука, Универзитета у Београду – доц.др Зоран Весић и проф.др Мирослав Бркић.

У оквиру пројетка је обављено квантитативно и квалитативно истраживање у свим градским општинама, а исход истраживања поред анализе тренутног стања, је и давање препорука за унапређење положаја старих особа. Налази говоре у прилог томе да стари јасно изражавају ставове да желе што дуже да живе у заједници, у свом природном окружењу, али и да упркос чињеници да много тога везујемо за материјална средства, услуге које су намњене старима нису толико скупе. Постоје ствари које су идентификоване као важне за старе, а које су практично бесплатне или изискују мало средстава – боља комуникација и информисаност, исказивање поштовања и сл.

Овим истраживањем, Београд се сврстао у 130 градова у свету у којима је овакав концепт истраживања потреба старих реализован.

Close Menu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!