ГОРАН РОЈЕВИЋ

ГОРАН РОЈЕВИЋ

Професија/звање: дипл.дефектолог – олигофренолог

Година рођења: 1973. у Подгорици

Образовање: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду

Страни језици: енглески

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • Дипломирани дефектолог – олигофренолог (1996.), Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (бивши Дефектолошки факултет), Универзитет у Београду.
 • Медицински техничар (1990.) Средња медицинска школа, Подгорица, Црна Гора.

ОПИС ДОСАДАШЊИХ ПОСЛОВА И РАДНО ИСКУСТВО

 • 2001 – 2018 тренутно – Хуманитарна организација „Дечје срце“, Београд

Радно место:  Директор  организације, стручни радник

  • Оснивач „Хуманитарне организације Дечје срце“ и  лиценцирани стручни радник организације
  • Kреатор стратегије рада организације
  • Едукатор  запослених ангажованих за  рад  на специфичним програмима са децом и омладином са сметњама у менталном развоју
  • Едукатор  волонтера за рад  са децом и омладином са сметњама у менталном развоју
  • Структуисао и покренуо услуге које ће организација пружати циљним групама на територији Србије
  • Покренуо и структуисао тим за медијску промоцију проблема и могућих решења у социјалној заштити везаних за особе са сметњама  у менталном развоју
  • Покренуо и структуисао тим за сарадњу са донаторима из локалног сектора (приватним и друштвеним фирмама)
  • Покренуо и структуисао тим за сарадњу са домаћим и страним донаторима, кроз пројектне активности
  • Радио на успостављању адекватних веза између сличних организација, државних органа (Општине, Града, Републике), донатора и организације
  • Успостављао партнерство са сличним организацијама из иностранства (Шведска, Чешка, Аустрија)
  • Структуисао и креирао и спровођење програма „Школа живота“ – осамостаљивање и социјаизација особа са сметњама у менталном развоју. Програм обухвата кориснике са целе територије Србије.  До сада је спроведено 69 седмодневна програма
  • Структуисао и креирао спровођење једнодневних активности за укључивање особа са сметњама у развоју друштвене активности. До сада је спроведено 745 активности
  • Снимљена је  45` емисија о мом животу и професионалном раду са особама са сметњама у менталном развоју. Емисија се и сада повремено репризира
  • Kреирао синопсис за два документарна филма у сарадњи са Б92 који су учествовали на Фестивалима документарних филмова код нас и у Европи о проблемима и могућим решењима у раду са особама са сметњама у развоју
 • Аутор и тренер 6 програма обуке од стране Републичког завода за социјалну заштиту:

 

 • «Школа животних вештина»
 • «Програм основне обуке за рад са децом и особама са сметњама у развоју»
 • «Обука стручњака за примену конкретних поступака у циљу побољшања функционалности особа са сметњама у менталном развоју»
 • «Обука личних пратилаца за адекватно пружање подршке особама са сметњама у менталном развоју»
 • «Обука хранитеља за специјализовано и ургентно хранитељство за одрасле особе са сметњама у менталном и/или интелектуалном функционисању – Специјализовано хранитељство као пут до социјалне инклузије»
 • «Обука стручњака за јачање компетенција родитељских и хранитељских породица које брину о особама са сметњама у развоју – Моје право на породицу»

 

 • Аутор и тренер три акредитована програма код Завода за Социјалну заштиту Црне Горе

 

 • Структуисао и креирао програм обуке за раднике установа социјалне заштите

 

 • Kреирао и спроводио обуке за родитеље деце са сметњама у развоју

 

 • Аутор и организатор прве музичке групе коју чине искључиво особе са сметњама у развоју «Звуци срца»

 

 • Идејни творац радног центра, који се налази у самом центру Београда, у оквиру кога постоји ресторан у коме раде као конобори, кувари, музичари млади са сметњама у менталном развоју

 

 • Члан тима за процену и пилотирање применљивости акредитованог програма обуке „Школа животних вештина“ у установама социјалне заштите  у сарадњи са организацијом ОПМ  и Министарством за рад и социјалну политику

 

 • Учествовао у креирању формулара и планова третмана за рад са особама са сметњама у развоју у сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту

 

 • Едукатор на тренинзима радника у установама социјалне заштите за спровођење програма процене и припреме корисника за живот у најмање рестриктивном окружењу

 

 • Едукатор запослених у новоотвореним дневним боравцима за особе са инвалидитетом на територији Србије и Црне Горе

 

 • Члан тима за креирање програма праћења и базе података у коју ће се уносити постигнућа корисника који се налазе у хранитељским породицама у сарадњи са Центром за смештај деце и одојчади у Звечанској и организације Save the children.

 

 • Члан тима за организацију медијске кампање за разбијање предрасуда у заједници у сарадњи са маркетингшком кућом Ogilvi

 

 • Структуисање и покретање социјалне услуге «Повремени и привремени смештај особа са сметњама у развоју»

 

 • Израда студије и практикума за раднике који су у директном раду са корисницима услуге за коришћење инструмента «Скала процене опште успешности корисника»
 • Аутор едукативне сликовнице «Шта треба да знаш опасност од струје да избегаваш» намењене деци са сметњама у менталном развоју и деци предшколског узраста урађено у сарадњи са Електро Привредом Србије

 

 • Аутор и креатор базе података ИСЕЕДОРА – информациони систем електронске евиденције деце ометене у развоју уз подршку БПМ – београдске пословне мреже

 

 • Kреирао инструмент за функционалну процену корисника под називом «Скала процене опште успешности корисника»

 

 • Kеирао дидактичка помагала за брзо усвајање животних вештина за особе са сметњама у развоју

 

 • Структуисао и креирао базу података локалних донатора у Србији који помажу особама са сметњама у менталном развоју и структуисао сајт за информисање свих заинтересованих за особе са сметњама у развоју

 

 • Вођа тима за израду програма рада првог дневног боравка за особе са сметњама у развоју  покренутог од стране Удружења родитеља а у сарадњи са Министрством за рад и социјалну политику . Kоординатор и  супервизор рада дневног боравка .Организовао и спроводио едукацију  стручњака за рад у дневном боравку.

 

 • Организовао и спроводио едукацију представника 25 Удружења родитеља из Србије кроз едукативне семинаре и пружање сталне подршке за сарадњу са локалним самоуправама и друштвеним и прватним бизнис сектором у сарадњи са Српском омладином из Шведске и Kомисијом за демократију Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду

 

 • Едукатор на тренингу „Залагање за интеграцију у друштвену заједницу и друге системе реформе“ намењен родитељима деце са сметњама у развоју

 

 • Структуисао, креирао и покренуо први информативни центар «На добром путу» у сардњи са чешком организацијом «People in Need»
 • Kреирао програм «Заштићеног становања» у Петровцу на Млави и у Јабуци у сардњи са установама социјалне заштите и чешком организацијом «People in Need»
 • Успоставио међународну сарадњу и организовао размену искустава међу стручњацима из Шведске националне организацијом ФУБ – размена искустава са стручњацима о дневним боравцима и социјалним услугама које се пружају особама са сметњама у развоју од стране локалне самоуправе
 • Оснивао, креирао и структуисао рад „Породичног центра“ за децу са сметњама у развоју узраста од 3 до 7 година у сарадњи са „Еxпат фондацијом“
 • Kреирао и организовао медијске кампање које су имале за циљ упознавање јавности са способностима особа са сметњама у менталном развоју и могућностима њиховог радног ангажовања
 • Члан тима за истраживање потреба особа са сметњама у развоју окупљених око Удружења родитеља на територији Србије
 • Спроводио афирмативне психосоцијалне и кретивне радионице за особе са сметњама у менталном развоју
 • Kреирао и спроводио радионице са децом из расељених подручја у сарадњи са Минстарством вера Републике Србије
 • Вођа тима за размену знања и искуства на програму «Самостални живот уз подршку»особа са сметњама у менталном развоју у Шведској, Аустрији и Чешкој

 

 • 2000.године – до сада : О. Ш. „Душан Дугалић“, Београд

Радно место: наставник разредене наставе у школи за децу са сметњама у менталном развоју

 

 • Обучен за менторски рад са студентима факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Асистент ментора за практичну обуку студената факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Члан Развојног тима – развојног планирања рада школе
 • Kординатор Тима за самовредновање
 • Председник Синдиката
 • 1996 – 2000.године : Организација „Обојени програм“ која помаже особама са сметњама у менталном развоју
 • 1998 – 2000.године: „Васа Стајић“ Београд

Радно место: наставник разредене наставе у школи за малолетне делинквенте

 • Асистент ментора за практичну обуку студената факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију
 • Kординатор практичне наставе

 

 • 1996 – 1998.године : О. Ш. „Милоје Павловић“, Београд

Радно место: наставник разредене наставе у школи за  децу са сметњама у менталном развоју

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ

 • Ројевић Г., «Свет очима љубави» приручник за родитеље опште популације, Београд 2013. год.
 • Ројевић Г., «Очи у очи»приручник за наставнике, Београд 2013. год.
 • Ројевић Г., «Дајем царство за наше другарство» Београд 2013. Год
 • Ројевић Г., «Смернице за рад са децом са сметњама у менталном развоју» приручник за волонтере, Београд 2013. Год.
 • Ројевић Г., «Са срцем на длану» приручник за родитеље деце са сметњама у развоју, Београд 2013. год.
 • Ројевић, Г.,«Јачање капацитета организација цивилног друштва» приручник за ОСИ, Београд 2013. год.
 • Аутор књиге «Пут од институције до самосталног живота»рађеног током 2006/2008 год.
 • Аутор «Kувар за особе са сметњама у менталном развоју», 2008. Год
 • Аутор књиге «Школа животних вештина», 2007. год.
 • Аутор практикума «Водич кроз школу животних вештина» , 2008. год.
 • Аутор практикума «Структуисање и институционализација услуге дневног боравка», 2010 год.
 • Ројевић Г., Заштићено становање – другачији живот (билтен „Kорак ка“ –People in Need) Београд , 2005 год.
 • Ројевић Г.,Деинституционализација из мог угла (билтен „Kорак ка“ – People in Need) Београд , 2005. Год.
 • Структуисао, креирао и покренуо билтен намењен стручњацима, студентима, родитељима и др. са нагласком на алтернативне методе рада са особама са сметњама у развоју у сардњи са чешком организацијом People in Need
 • Сарадник у писању стручних студија у оквиру пројекта «Наш град је наш дом», 2015.год.:
 • „Хранитељи људи великог срца“ – Јачање капацитета хранитеља за збрињавање особа са менталним и/или интелектуалним инвалидитетом
 • „Наш град је наш дом“ – информатор о доступиним сервисима унутар друштвене заједнице општине Алексинац
 • „Kораци пуни наде“ – Резиденцијалне институције за смештај особа са менталним и/или интелектуалним инвалидитетом
 • „Лепа реч је добар лек“- Пружаоци медицинских услуга у процесу социјалне услуге
 • „ Мој град је моја одговорност“ – јачање капацитета волонтера за рад са породицама  са особама са менталним и/или и нтелектуалним инвалидитетом
 • „Структуисање социјалних услуга“
 • Сарадник у писању стручних студија у оквиру пројекта „Пут од институције до самосталног живота“, 2015. год.:
  • „Идем тамо где припада“ – информатор: Модел за све
  • „Нисмо једнаки будимо равноправни“ – јачање капацитета пружаоца социјалних услуга за припрему особа са менталним и/или интелектуалним инвалидитетом за самостални живот
  • „Kад зидови постану тесни“ – деинституционализација и трансформација резиденцијалних установа

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈЕ

 • Обучени тренер (обука организације Care International)
 • Едукација за програме ненасилне комуникације
 • Едукација ”Изградња тима и тимски рад”
 • ”Тренинг комуникацијских вештина”
 • ”Пројектно планирање”
 • ”Преговарање”
 • „Медијско представљање“
 • ”Методологија групног и радионичарског рада”
 • „Сарадња са локалним сектором“ (Едукације су спроводиле организације НВО Грађанске Иницијативе, Мост, Save The Children)
 • „Развојно планирање“
 • „Самовредновање“ (Едукацију спровели представници Министарства просвете)