РОМИ КАО ВУЛНЕРАБИЛНA ГРУПА У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ –  ПРИСТУП И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА

РОМИ КАО ВУЛНЕРАБИЛНA ГРУПА У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ – ПРИСТУП И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА

Датум:
19. септембар 2019. дневни
2019-09-19T00:00:00+02:00
2019-09-20T00:00:00+02:00
Место:
Дом здравља Мерошина
Цена:
За све информације о цени обуке контактирати организатора

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

Удружење правника за медицинско и здравствено право (SUPRAM) под покровитељатвом GIZ-a, организује курс под називом

РОМИ КАО ВУЛНЕРАБИЛНA ГРУПА У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ –

ПРИСТУП И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА“

Дом здравља Мерошина19. септембар 2019 у 11:00