Етика и супервизија у психотерапијском раду у оквиру система социјалне заштите

Етика и супервизија у психотерапијском раду у оквиру система социјалне заштите

Током новембра и децембра 2018.године, Комора социјалне заштите је организовала четири округла стола намењена стручним радницима са специјализованим лиценцама. Округле столове су водиле представнице Асоцијација системских терапеута Невена Чаловска Херцог и Десанка Нагулић.

Скупови су одржани у Чачку, Крагујевцу, Београду и Новом Саду. С обзиром на исказане потребе за стручним усавршавањем у области специјализованих послова, Комора социјалне заштите ће и у наредној години планирати додатне активности смерене ка унапређењу рада лиценцираних терапеута.