Етичка питања социјалног рада

Ђурађ Ђука Стакић, професор на Penn State University, одржао је радионицу на тему: етички принципи и стандарди у социјалном раду.

Идеја за овом радионицом потекла је од стручне службе Коморе, а учешће су радо прихватили представници ресорног министарства, Републичког и Покрајинског Завода за социјалну заштиту, као и чланице Етичког одбора Коморе.

Кодекс професионалне етике стручних радника социјалне заштите Србије у примени је више од годину дана, Етички одбор је реаговао по притужбама на повреде етичких принципа и ово била добра прилика да се унапреди етичка сензитивност, са једне стране, а са друге стране да се направи разлика између стручног поступка и непоштовања етичких норми.

Професор Стакић је указао на етичке принципе и стандарде који се могу сматрати универзалним, представио искуства етичког делања психолога и психотерпеута у америци и предочио колико је значајно, у времену реформи и транзиције, као и увођењу плурализма пружаоца услуга, радити на етичком заснивању праксе социјалног рада.

Професор Стакић је : етичке принципе и стандарде , приватност и поверљивост, право на избор или информативни не-пристанак, фазе у доношењу одлука и решавању етичких дилема, представио групи путем презентације и добро осмишњеним вежбама увео групу у активни рад, промишљање и преиспитивање сопствених ставова.  

{gallery}ksz/vesti/epsr{/gallery}