ETИЧКЕ ДИЛЕМЕ У СОЦИЈАЛНОM РАДУ – Лесковац 20.04.2017

Дана 20.04.2017. године у Лесковцу одржана је едукација без провере знања под називом “Етичке дилеме у социјалном раду”, чиме је настављен предвиђен план активности у вези промоције Кодекса професионалне етике.

Директорка Србијанка Ђорђевић истакла је улогу Коморе као регулаторног механизма у ситему социјалне заштите и осврнула се на значајну улогу Етичког одбора у решавању дилема у свакодневном раду.

Представници Етичког одобра, Предраг Момчиловић и Владимир Антић одржали су презензацију и представили основне процедуре и начин поступања Етичког одобра у вези са пријавама повреда Кодекса професионалне етике. Они су представили досадашње пријаве које су чланови Етичког одобра разматрали и стручним радницима представили методологију и начин решавања сваког случаја.

Стручни радници на крају едуакације попуњавали су евалуацију у циљу унапређења организације едукација у наредном периоду.  

{gallery}ksz/vesti/edsz{/gallery}