Едукација без провере знања „Могућност унапређења институционалног одговора на насиље у породици“

Поштовани,

Отворена врата правосуђа и Комора социјалне заштите Вас позивају на обуку „Могућност унапређења институционалног одговора на насиље у породици“ која ће бити одржана у петак 01.09.2023.године, у термину од 09:00 до 15:30 часова, у малој сали Градске управе Града Панчева, на адреси: Трг Краља Петра I  број 2-4 у Панчеву.

Циљ обуке је стицање знања и вештина за препознавање и разумевање насиља у породици, уз усвајање основних принципа институционалних процедура за примену интегралних, мултисекторских, координираних интервенција служби у заједници које ефикасно заустављају насиље.

Циљна група професионала којима је програм намењен су представници правосудних органа – судије и јавни тужиоци, стручни радници у центрима за социјални рад, установама за смештај корисника и пружаоца услуга у заједници, представницима образовних и здравстваних институција и свих других релевантних служби које су ангажоване у препознавању насиља и пружању подршке жртвама, али и превенцији насиља у породици.

Обука је категорисана од стране Коморе социјалне заштите и бесплатна за све чланове Коморе.

Уколико желите да присуствујете обуци, љубазно ћемо Вас замолити да потврду о Вашем присуству или присуству представника Ваше институције пошаљете електронским путем најкасније до четвртка, 31. августа до 17 часова на edukacije@komorasz.rs  или  prijava@yucom.org.rs или потврдите пријаву на позивом на број 011/3344235.

Фото: Миљана Миљковић / Новинарке против насиља