Деинституализација

Деинституализација

За квалитет стручног рада важна је информисаност о услугама које постоје у нашем систему, начину развоја тих услуга али и подизање сензибилисаности стручних радника за рад са посебно осетљивим групама.

Акредитовани програм обуке „Од деинституционализације до трансформације установа“ је крајем 2018.гидине одржан у три дома за смештај лица са сметњама у развоју и то у Дому за децу и лица ометена у развоју „Др.Никола Шуменковић“ Стамница, Установи за смештај деце и младих Сремчица и Дому за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику. Обуци су поред стручних радника и стручних сарадника из домова, присуствовали и стручни радници из центара за социјални рад, као и колеге које су тренутно незапослене.

Close Menu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!