стручни савет

Списак чланова Стручног савета

ИМЕ И ПРЕЗИМЕсвојство
1. Невенка ЖегарацПредседник
2. Ана ЧекеревацЧлан
3. Марија МитићЧлан
4. Сања КљајићЧлан
5. Жељка БургундЧлан
6. Славица МилојевићЧлан
7. Ружица ЈелисавацЧлан
8. Ненад ДрашковићЧлан
9. Живко ПертовићЧлан
10. Весна МиросављевићЧлан