етички одбор

Чланови Етичког одбора

Име и презимеСвојствоСтручно звање
1. Микаина Стевановићчландипл. специјални педагог / специјалиста
2. Весна Трбовићчландипл. социјални радник
3. Светлана Дражовићчландипл. психолог
4. Владимир Антићчландипл. правник
5. Ивана Милосављевић Ђукићчландипл. специјални педагог / магистар
5. Јелена Павићевићчландипл. соц. радник / специјалиста
5. Предраг Момчиловићчландипл. правник