етички одбор

Чланови Етичког одбора

Име и презимеСвојствоСтручно звање
1. Ивана Милосављевић Ђукићпредседникдипломирани спец. педагог
2. Јовичић Биљаначландипломирани
социјални радник
3. Михајловић Љиљаначлансоцијални радник
4. Иђушки Биљаначландипломирани психолог
5. Владимир Антићчландипломирани правник
6. Момчиловић Предрагчландипломирани правник
7. Радисав Тасићчландипломирани психолог