јун
20
Чет
РАД СА ТЕШКО САРАДЉИВИМ РОДИТЕЉИМА
јун 20 all-day
РАД СА ТЕШКО САРАДЉИВИМ РОДИТЕЉИМА @ Косовска Митровица | 0

Едукација без провере знања под називом „Рад са тешко сарадљивим родитељима“ у организацији Ненада Радивојевића испред НВО „Домовик“ ће се одржати дана 20.06.2019. године у Косовској Митровици. Предавачи на едукацији биће Љиљана Марковић и Микаина Стевановић. У складу са Бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, предавач на едукацији без провере знања остварује 10 активних бодова, а учесник оставарује 5 пасивних бодова. 

Контакт организатора: НЕНАД РАДИВОЈЕВИЋ, 0655363339

email: office@domovik.org

јун
21
Пет
ЈАЧАЊЕ ВЕШТИНА И ЗНАЊА ПРОФЕСИОНАЛАЦА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ О ПРОЦЕСУ И ИЗАЗОВИМА АКТИВАЦИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА
јун 21 all-day
ЈАЧАЊЕ ВЕШТИНА И ЗНАЊА ПРОФЕСИОНАЛАЦА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ О ПРОЦЕСУ И ИЗАЗОВИМА АКТИВАЦИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА @ Београд | Србија

Едукација без провере знања под називом „Јачање вештина и знања професионалаца у социјалној заштити о процесу и изазовима активације теже запошљивих категорија“, у организацији Љиљане Петровић, испред Мреже активиста за пасош компетенција у Србији МАПС, одржаће се 21.06 2019 .године у Београду, 27.06.2019. године у Крагујевцу и 01.07.2019.године у Крушевцу.

У складу са Бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, предавач на едукацији без провере знања остварује 10 активних бодова, а учесник оставарује 5 пасивних бодова. 

Контакт организатора: Љиљана Петровић/ 069/1337144

e-mail ljiljapetro@gmail.com

јун
24
Пон
„ПРЕОВЛАДАВАЊЕ ИЗАЗОВА У ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ ЖЕНАМА КОЈЕ СУ ПРЕЖИВЕЛЕ НАСИЉЕ КРОЗ ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ РЕАГОВАЊЕ НА СТРЕС И РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА ИНСТИТУЦИЈАМА У СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ“
јун 24 all-day
„ПРЕОВЛАДАВАЊЕ ИЗАЗОВА У ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ ЖЕНАМА КОЈЕ СУ ПРЕЖИВЕЛЕ НАСИЉЕ КРОЗ ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ РЕАГОВАЊЕ НА СТРЕС И РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА ИНСТИТУЦИЈАМА У СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ“ @ Сплитско-далматинска | Хрватска

„Преовладавање изазова у пружању подршке женама које су преживеле насиље кроз јачање капацитета за одговарајуће реаговање на стрес и развој сарадње са институцијама у систему заштите“ у организацији Ведране Лацмановић испред Аутономног женског центра ће се одржати дана 24.06-25.06.2019. и 02.07-03.07.2019. године на Брачу, Република Хрватска. Предавачи на едукацији биће Ведрана Лацмановић и Мирјана Митић.

У складу са Бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, предавач на едукацији без провере знања остварује 10 активних бодова, а учесник оставарује 5 пасивних бодова. 

Контакт организатора: Ведрана Лацмановић, 064/4070977,

email: vedrana@azc.org.rs

ПОТРЕБЕ СТАРИХ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ
јун 24 all-day
ПОТРЕБЕ СТАРИХ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ @ Сомбор | Војводина | Србија

Едукација без провере знања под називом „Потребе страрих у савременом друштву“, у организацији Колпинг друштва Србије, одржаће се 24.06.2019.године у Сомбору.

У складу са Бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, предавач на едукацији без провере знања остварује 10 активних бодова, а учесник оставарује 5 пасивних бодова. 

Контакт организатора: Лидија Банђур 060/49-14-121

email: gavriloviclidija@gmail.com

јун
25
Уто
„ПРЕОВЛАДАВАЊЕ ИЗАЗОВА У ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ ЖЕНАМА КОЈЕ СУ ПРЕЖИВЕЛЕ НАСИЉЕ КРОЗ ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ РЕАГОВАЊЕ НА СТРЕС И РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА ИНСТИТУЦИЈАМА У СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ“
јун 25 all-day
„ПРЕОВЛАДАВАЊЕ ИЗАЗОВА У ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ ЖЕНАМА КОЈЕ СУ ПРЕЖИВЕЛЕ НАСИЉЕ КРОЗ ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ РЕАГОВАЊЕ НА СТРЕС И РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА ИНСТИТУЦИЈАМА У СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ“ @ Сплитско-далматинска | Хрватска

„Преовладавање изазова у пружању подршке женама које су преживеле насиље кроз јачање капацитета за одговарајуће реаговање на стрес и развој сарадње са институцијама у систему заштите“ у организацији Ведране Лацмановић испред Аутономног женског центра ће се одржати дана 24.06-25.06.2019. и 02.07-03.07.2019. године на Брачу, Република Хрватска. Предавачи на едукацији биће Ведрана Лацмановић и Мирјана Митић.

У складу са Бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, предавач на едукацији без провере знања остварује 10 активних бодова, а учесник оставарује 5 пасивних бодова. 

Контакт организатора: Ведрана Лацмановић, 064/4070977,

email: vedrana@azc.org.rs

АНТИДИСКРИМИНАЦИОНИ ПРОПИСИ ВАЖНИ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЕГЛИЦЕ И ТРАЖИОЦЕ АЗИЛА У СРБИЈИ
јун 25 all-day
АНТИДИСКРИМИНАЦИОНИ ПРОПИСИ ВАЖНИ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЕГЛИЦЕ И ТРАЖИОЦЕ АЗИЛА У СРБИЈИ @ Ниш | Србија

Едукација без провере знања под називом „Антидискриминациони пропси важни за интерно расељена лица, избеглице и тражиоце азила у Србији у организацији Надежде Сатарић, испред удружења грађана“Снага пријатељства-Аmity одржаће се дана 11.06.2019. године у Смедереву, 18.06. 2019. године у Краљеву и 25.06. 2019. године у Нишу

У складу са Бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, предавач на едукацији без провере знања остварује 10 активних бодова, а учесник оставарује 5 пасивних бодова. 

Контакт организатора: Надежда Сатарић, 063/8108-600

email: nada@amity-yu.org

јун
27
Чет
ЈАЧАЊЕ ВЕШТИНА И ЗНАЊА ПРОФЕСИОНАЛАЦА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ О ПРОЦЕСУ И ИЗАЗОВИМА АКТИВАЦИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА
јун 27 all-day
ЈАЧАЊЕ ВЕШТИНА И ЗНАЊА ПРОФЕСИОНАЛАЦА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ О ПРОЦЕСУ И ИЗАЗОВИМА АКТИВАЦИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА @ Крагујевац | Србија

Едукација без провере знања под називом „Јачање вештина и знања професионалаца у социјалној заштити о процесу и изазовима активације теже запошљивих категорија“, у организацији Љиљане Петровић, испред Мреже активиста за пасош компетенција у Србији МАПС, одржаће се 21.06 2019 .године у Београду, 27.06.2019. године у Крагујевцу и 01.07.2019.године у Крушевцу.

У складу са Бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, предавач на едукацији без провере знања остварује 10 активних бодова, а учесник оставарује 5 пасивних бодова. 

Контакт организатора: Љиљана Петровић/ 069/1337144

e-mail ljiljapetro@gmail.com

јун
28
Пет
ЗНАЧАЈ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ПРЕПОЗНАВАЊА НАСИЉА НАД СТАРИЈИМ ЖЕНАМА КАО И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЕФИКАСНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ
јун 28 all-day
ЗНАЧАЈ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ПРЕПОЗНАВАЊА НАСИЉА НАД СТАРИЈИМ ЖЕНАМА КАО И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЕФИКАСНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ @ Сремска Митровица | Војводина | Србија

Едукација без провере знања под називом „Значај первенције и препознавања насиља над старијим женама као и обезбеђивање ефикасних мера заштите у организацији Надежде Сатарић, испред Удружења грађана „Снага пријатељства“- Amity, одржаће се дана 14.06.2019. године у Београду, 17.06.2019. године у Новом Пазару и 28.06.2019.године у Сремској Митровици.

У складу са Бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, предавач на едукацији без провере знања остварује 10 активних бодова, а учесник оставарује 5 пасивних бодова. 

Контакт организатора: Надежда Сатарић 011/6690122

email: nada@amity-yu.org

јул
1
Пон
ЈАЧАЊЕ ВЕШТИНА И ЗНАЊА ПРОФЕСИОНАЛАЦА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ О ПРОЦЕСУ И ИЗАЗОВИМА АКТИВАЦИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА
јул 1 all-day
ЈАЧАЊЕ ВЕШТИНА И ЗНАЊА ПРОФЕСИОНАЛАЦА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ О ПРОЦЕСУ И ИЗАЗОВИМА АКТИВАЦИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА @ Крушевац | Србија

Едукација без провере знања под називом „Јачање вештина и знања професионалаца у социјалној заштити о процесу и изазовима активације теже запошљивих категорија“, у организацији Љиљане Петровић, испред Мреже активиста за пасош компетенција у Србији МАПС, одржаће се 21.06 2019 .године у Београду, 27.06.2019. године у Крагујевцу и 01.07.2019.године у Крушевцу.

У складу са Бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, предавач на едукацији без провере знања остварује 10 активних бодова, а учесник оставарује 5 пасивних бодова. 

Контакт организатора: Љиљана Петровић/ 069/1337144

e-mail ljiljapetro@gmail.com

јул
2
Уто
„ПРЕОВЛАДАВАЊЕ ИЗАЗОВА У ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ ЖЕНАМА КОЈЕ СУ ПРЕЖИВЕЛЕ НАСИЉЕ КРОЗ ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ РЕАГОВАЊЕ НА СТРЕС И РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА ИНСТИТУЦИЈАМА У СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ“
јул 2 all-day
„ПРЕОВЛАДАВАЊЕ ИЗАЗОВА У ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ ЖЕНАМА КОЈЕ СУ ПРЕЖИВЕЛЕ НАСИЉЕ КРОЗ ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ РЕАГОВАЊЕ НА СТРЕС И РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА ИНСТИТУЦИЈАМА У СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ“ @ Сплитско-далматинска | Хрватска

„Преовладавање изазова у пружању подршке женама које су преживеле насиље кроз јачање капацитета за одговарајуће реаговање на стрес и развој сарадње са институцијама у систему заштите“ у организацији Ведране Лацмановић испред Аутономног женског центра ће се одржати дана 24.06-25.06.2019. и 02.07-03.07.2019. године на Брачу, Република Хрватска. Предавачи на едукацији биће Ведрана Лацмановић и Мирјана Митић.

У складу са Бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, предавач на едукацији без провере знања остварује 10 активних бодова, а учесник оставарује 5 пасивних бодова. 

Контакт организатора: Ведрана Лацмановић, 064/4070977,

email: vedrana@azc.org.rs

Close Menu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!