сеп
17
Уто
Интервенције центара за социјални рад у заштити деце од злостављања и занемаривања @ Београд
сеп 17 дневни
Интервенције центара за социјални рад у заштити деце од злостављања и занемаривања @ Београд

Обавештавамо Вас да Комора социјалне заштите током месеца септембра и октобра, за своје чланове организује акредитоване програме:

“Интервенције центара за социјални рад у заштити деце од злостављања и занемаривања” 17-19.09.2019 у Београду

„Примена старатељства у центрима за социјални рад – улога, обавезе и одговорности водитеља случаја и правника“, у терминима:

28-30.09.2019.године у просторијама Центра за социјални рад “Свети Сава” у Нишу

11-13.10.2019.године у просторијама  Центра за социјални рад Суботица

Обуке су бесплатне за чланове Коморе социјалне заштите.

Број места је ограничен.

Молимо заинтересоване стручне раднике да се пријаве на следећу email адресу: edukacije@komorasz.rs

ПРИМЕНА СКАЛЕ ЗА ПРОЦЕНУ ФУНКЦИОНАЛНЕ СПОСОБНОСТИ КОРИСНИКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОТРЕБНОГ СТЕПЕНА ПОДРШКЕ @ Београд
сеп 17 дневни
ПРИМЕНА СКАЛЕ ЗА ПРОЦЕНУ ФУНКЦИОНАЛНЕ СПОСОБНОСТИ КОРИСНИКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОТРЕБНОГ СТЕПЕНА ПОДРШКЕ @ Београд

Назив акредитованог програма обуке: “ПРИМЕНА СКАЛЕ ЗА ПРОЦЕНУ ФУНКЦИОНАЛНЕ СПОСОБНОСТИ КОРИСНИКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОТРЕБНОГ СТЕПЕНА ПОДРШКЕ”

Датум одржавања: 17.09.2019.године у Београду

Контакт информације: apo.skale@yahoo.com

сеп
18
Сре
Интервенције центара за социјални рад у заштити деце од злостављања и занемаривања @ Београд
сеп 18 дневни
Интервенције центара за социјални рад у заштити деце од злостављања и занемаривања @ Београд

Обавештавамо Вас да Комора социјалне заштите током месеца септембра и октобра, за своје чланове организује акредитоване програме:

“Интервенције центара за социјални рад у заштити деце од злостављања и занемаривања” 17-19.09.2019 у Београду

„Примена старатељства у центрима за социјални рад – улога, обавезе и одговорности водитеља случаја и правника“, у терминима:

28-30.09.2019.године у просторијама Центра за социјални рад “Свети Сава” у Нишу

11-13.10.2019.године у просторијама  Центра за социјални рад Суботица

Обуке су бесплатне за чланове Коморе социјалне заштите.

Број места је ограничен.

Молимо заинтересоване стручне раднике да се пријаве на следећу email адресу: edukacije@komorasz.rs

сеп
19
Чет
Интервенције центара за социјални рад у заштити деце од злостављања и занемаривања @ Београд
сеп 19 дневни
Интервенције центара за социјални рад у заштити деце од злостављања и занемаривања @ Београд

Обавештавамо Вас да Комора социјалне заштите током месеца септембра и октобра, за своје чланове организује акредитоване програме:

“Интервенције центара за социјални рад у заштити деце од злостављања и занемаривања” 17-19.09.2019 у Београду

„Примена старатељства у центрима за социјални рад – улога, обавезе и одговорности водитеља случаја и правника“, у терминима:

28-30.09.2019.године у просторијама Центра за социјални рад “Свети Сава” у Нишу

11-13.10.2019.године у просторијама  Центра за социјални рад Суботица

Обуке су бесплатне за чланове Коморе социјалне заштите.

Број места је ограничен.

Молимо заинтересоване стручне раднике да се пријаве на следећу email адресу: edukacije@komorasz.rs

КА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈИ И ТРАНСФОРМАЦИЈИ УСТАНОВА @ Јагодина
сеп 19 дневни
КА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈИ И ТРАНСФОРМАЦИЈИ УСТАНОВА @ Јагодина

Назив акредитованог програма обуке: “КА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈИ И ТРАНСФОРМАЦИЈИ УСТАНОВА

Датум одржавања: 19-20.09.2019.године у Јагодини, 27-28.09.2019.године у Сремској Каменици

Контакт информације: deinstitucionalizacija@yahoo.com

РОМИ КАО ВУЛНЕРАБИЛНA ГРУПА У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ – ПРИСТУП И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА @ Дом здравља Мерошина
сеп 19 дневни
РОМИ КАО ВУЛНЕРАБИЛНA ГРУПА У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ -  ПРИСТУП И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА @ Дом здравља Мерошина

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

Удружење правника за медицинско и здравствено право (SUPRAM) под покровитељатвом GIZ-a, организује курс под називом

РОМИ КАО ВУЛНЕРАБИЛНA ГРУПА У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ –

ПРИСТУП И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА“

Дом здравља Мерошина19. септембар 2019 у 11:00

сеп
20
Пет
Акредитована обука ”Покретање услуге лични пратилац детета” @ Play Centar Novi Sad
сеп 20 дневни
Акредитована обука ''Покретање услуге лични пратилац детета'' @ Play Centar Novi Sad

Центар за развој потенцијала деце и младих ‘’Плаy’’ организује нови термин обуке ”Покретање услуге лични пратилац детета”, која је акредитована од стране Републичког завода за социјалну заштиту, решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања под бројем 153-01-11/42/2015, каталошки бр 164:

Основне информације о обуци:

”ПОКРЕТАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА”

Датум: 20. 21. и 22. септембар 2019. године
Време: од 10.00 до 18.00 часова
(сва три дана са паузама за ручак и кафе паузама)
Место реализације: Play центар, Балзакова 11/1, Нови Сад,

Обука се реализује у трајању од три дана, укупно 24 сата и
носи 15 бодова стручним радницима, запосленима у социјалној заштити.

Коме је обука намењена:
• Свима који желе да се ангажују као лични пратиоци детета у образовном систему – будућим реализаторима услуге.
• Свима који су већ ангажовани као лични пратиоци у вртићима, редовним основним и средњим школама, као и специјалним школама.
• Пружаоцима и покретачима услуге Лични пратилац детета у јединицама локалне самоуправе: центрима за социјални рад, установама за децу, организацијама цивилног друштва, локалним самоуправама, лиценцираним пружаоцима услуге)
• Стручним радницима у систему социјалне заштите: педагозима, психолозима, дефектолозима, социјалним радницима, андрагозима, специјалним педагозима, правницима, социолозима и лекарима.
• Свима који желе да сазнају више о овој услузи.

Цена обуке: 12.000 РСД по учеснику

Након похађања обуке у целости, учесници добијају уверење Републичког завода за социјалну заштиту која им омогућава ангажовање у својству личног пратиоца детета у систему социјалне заштите и образовном систему, а пружаоцима услуге полазну основу за покретање услуге Лични пратилац детета, као и могућност лиценцирања ове услуге.

У цену је урачунато:
– Материјали за учеснике обуке
– Ручак за учеснике обуке за сва три дана, као и освежење током кафе пауза
У цену није урачунато:
– Смештај и путни трошкови учесника
Заинтересовани учесници попуњен пријавни формулар могу послати на мејл:
licnipratilacdeteta@gmail.com, katarina.majkic@gmail.com
Након попуњене и послате пријаве, учесницима ћемо доставити информације потребне за уплату котизације, као и агенду са сатницом обуке
Контакт особа за све додатне информације: Катарина Мајкић, 063 580 377
Важне напомене:
Пријаве до 10.9.2019. године
Број места је ограничен, стога вас молимо да се благовремено пријавите.

Уколико пријављени учесник, који је платио котизацију буде спречен да похађа обуку, а не нађе замену у виду другог учесника у термину за који је пријављен, нисмо у могућности да ”чувамо место” за неки од наредних термина обуке.

Циљеви програма:
• Стицање знања и вештина за обављање посла лични пратилац детета
• Унапређење вештина за превазилажење тешкоћа у раду личног пратиоца детета и остваривање пуне сарадње са породицом и актерима васпитно-образовног процеса
• Упознавање са специфичностима породице, бриге о деци и функционисања породице у социјалном контексту; успостављање односа поверења личног пратиоца са члановима породице
• Стицање знања о значају и потреби за образовном инклузијом и пуном социјалном укљученошћу деце са сметњама у развоју
• Изградња капацитета пружаоца услуга потребних за реализацију услуге Лични пратилац детета
• Упознавање са свим фазама развоја услуге Лични пратилац детета

Компетенције које програм развија
Опште компетенције:
• Знања и вештине за примену интегралног приступа у идентификацији и задовољавању потреба деце са инвалидитетом за социјалном укљученошћу
• Знања и вештине за имплементацију основних стандарда у заштити особа са инвалидитетом
• Знања и вештине за оснаживање и подршку породици за остваривање пуних потенцијала детета и његово осамостаљивање
Специфичне компетенције:
• Знања и вештине потребне за развијање услуге ЛПД и организовање услуга на локалном нивоу
• Вештине потребне за препознавање и задовољавање потреба детета са инвалидитетом, односно сметњама у развоју од стране ЛПД
• Вештине потребне за превазилажење тешкоћа и несметано функционисање ЛПД унутар образовног система и породице
• Знања и вештине за одабир ЛПД и њихово усаглашавање са дететом
• Знања и вештине за организацију заједничких активности ЛПД и детета

Ауторке и тренерице програма:
Ивана Копривица, мастер психологије, са лиценцом за обављање стручних послова у социјалној заштити
Драгана Станковић Гаић, дипломирана педагошкиња, са лиценцом за обављање стручних послова у социјалној заштити
Катарина Мајкић, дипломирана педагошкиња са лиценцом за обављање стручних послова у образовању

Све три тренерице су са вишегодишњим искуством у раду са децом и младима са сметњама у развоју и реализацији тренинга.

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА
сеп 20 дневни

Међународна конференција у организацији Филозофског факултета Ниш, Департман за социјалну политику и социјални рад, под називом „Јачање капацитета основних академских студија социјалне политике и социјалног рада“, одржаће се у 20.09.2019. године у Нишу.

У складу са Бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, предавач на конференцији остварује 20 активних бодова, а слушалац 10 пасивних бодова.

Контакт организатора: Бојана Пуцаревић, 060/44-57-357

E mail: bojana.pucarevic@filfak.ni.ac.rs

КА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈИ И ТРАНСФОРМАЦИЈИ УСТАНОВА @ Јагодина
сеп 20 дневни
КА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈИ И ТРАНСФОРМАЦИЈИ УСТАНОВА @ Јагодина

Назив акредитованог програма обуке: “КА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈИ И ТРАНСФОРМАЦИЈИ УСТАНОВА

Датум одржавања: 19-20.09.2019.године у Јагодини, 27-28.09.2019.године у Сремској Каменици

Контакт информације: deinstitucionalizacija@yahoo.com

сеп
21
Суб
Акредитована обука ”Покретање услуге лични пратилац детета” @ Play Centar Novi Sad
сеп 21 дневни
Акредитована обука ''Покретање услуге лични пратилац детета'' @ Play Centar Novi Sad

Центар за развој потенцијала деце и младих ‘’Плаy’’ организује нови термин обуке ”Покретање услуге лични пратилац детета”, која је акредитована од стране Републичког завода за социјалну заштиту, решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања под бројем 153-01-11/42/2015, каталошки бр 164:

Основне информације о обуци:

”ПОКРЕТАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА”

Датум: 20. 21. и 22. септембар 2019. године
Време: од 10.00 до 18.00 часова
(сва три дана са паузама за ручак и кафе паузама)
Место реализације: Play центар, Балзакова 11/1, Нови Сад,

Обука се реализује у трајању од три дана, укупно 24 сата и
носи 15 бодова стручним радницима, запосленима у социјалној заштити.

Коме је обука намењена:
• Свима који желе да се ангажују као лични пратиоци детета у образовном систему – будућим реализаторима услуге.
• Свима који су већ ангажовани као лични пратиоци у вртићима, редовним основним и средњим школама, као и специјалним школама.
• Пружаоцима и покретачима услуге Лични пратилац детета у јединицама локалне самоуправе: центрима за социјални рад, установама за децу, организацијама цивилног друштва, локалним самоуправама, лиценцираним пружаоцима услуге)
• Стручним радницима у систему социјалне заштите: педагозима, психолозима, дефектолозима, социјалним радницима, андрагозима, специјалним педагозима, правницима, социолозима и лекарима.
• Свима који желе да сазнају више о овој услузи.

Цена обуке: 12.000 РСД по учеснику

Након похађања обуке у целости, учесници добијају уверење Републичког завода за социјалну заштиту која им омогућава ангажовање у својству личног пратиоца детета у систему социјалне заштите и образовном систему, а пружаоцима услуге полазну основу за покретање услуге Лични пратилац детета, као и могућност лиценцирања ове услуге.

У цену је урачунато:
– Материјали за учеснике обуке
– Ручак за учеснике обуке за сва три дана, као и освежење током кафе пауза
У цену није урачунато:
– Смештај и путни трошкови учесника
Заинтересовани учесници попуњен пријавни формулар могу послати на мејл:
licnipratilacdeteta@gmail.com, katarina.majkic@gmail.com
Након попуњене и послате пријаве, учесницима ћемо доставити информације потребне за уплату котизације, као и агенду са сатницом обуке
Контакт особа за све додатне информације: Катарина Мајкић, 063 580 377
Важне напомене:
Пријаве до 10.9.2019. године
Број места је ограничен, стога вас молимо да се благовремено пријавите.

Уколико пријављени учесник, који је платио котизацију буде спречен да похађа обуку, а не нађе замену у виду другог учесника у термину за који је пријављен, нисмо у могућности да ”чувамо место” за неки од наредних термина обуке.

Циљеви програма:
• Стицање знања и вештина за обављање посла лични пратилац детета
• Унапређење вештина за превазилажење тешкоћа у раду личног пратиоца детета и остваривање пуне сарадње са породицом и актерима васпитно-образовног процеса
• Упознавање са специфичностима породице, бриге о деци и функционисања породице у социјалном контексту; успостављање односа поверења личног пратиоца са члановима породице
• Стицање знања о значају и потреби за образовном инклузијом и пуном социјалном укљученошћу деце са сметњама у развоју
• Изградња капацитета пружаоца услуга потребних за реализацију услуге Лични пратилац детета
• Упознавање са свим фазама развоја услуге Лични пратилац детета

Компетенције које програм развија
Опште компетенције:
• Знања и вештине за примену интегралног приступа у идентификацији и задовољавању потреба деце са инвалидитетом за социјалном укљученошћу
• Знања и вештине за имплементацију основних стандарда у заштити особа са инвалидитетом
• Знања и вештине за оснаживање и подршку породици за остваривање пуних потенцијала детета и његово осамостаљивање
Специфичне компетенције:
• Знања и вештине потребне за развијање услуге ЛПД и организовање услуга на локалном нивоу
• Вештине потребне за препознавање и задовољавање потреба детета са инвалидитетом, односно сметњама у развоју од стране ЛПД
• Вештине потребне за превазилажење тешкоћа и несметано функционисање ЛПД унутар образовног система и породице
• Знања и вештине за одабир ЛПД и њихово усаглашавање са дететом
• Знања и вештине за организацију заједничких активности ЛПД и детета

Ауторке и тренерице програма:
Ивана Копривица, мастер психологије, са лиценцом за обављање стручних послова у социјалној заштити
Драгана Станковић Гаић, дипломирана педагошкиња, са лиценцом за обављање стручних послова у социјалној заштити
Катарина Мајкић, дипломирана педагошкиња са лиценцом за обављање стручних послова у образовању

Све три тренерице су са вишегодишњим искуством у раду са децом и младима са сметњама у развоју и реализацији тренинга.

Close Menu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!