БИЉАНА ЗЕКАВИЦА

БИЉАНА ЗЕКАВИЦА

Професија/ занимање : др.политичких наука ( Одсек социјална политика и социјални рад)

Датум и место рођења: 1963. Сјеница

Образовање : Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Страни језик : енглески и француски

ОБРАЗОВАЊЕ

v  Докторирала на Факултету политичких наука у Београду на тему ”Успостављање и одрживост система контроле квалитета услуга социјалне заштите” 

2016.год.

 

v  Факултет политичких наука, Београд
Постдипломске (магистарске) студијеМагистар политичких наука ( тема ”Испитивање потреба хранитељских породица за услугама социјалног рада”)
2009.год.
v  Факултет политичких наука, Београд
Дипломирани социјални радник
1982. – 1986.год.
v  Средње усмерено образовање – Сјеница
Смер: новинар-сарадник
1978. – 1982.год.

 

РАДНО ИСКУСТВО

v  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања         – Начелник Одељења за инспекцијски надзор

§  виши саветник

2012. – актуелно
v  Министарство рада, запошљавања и социјалне политике – инспектор социјалне заштите /Одсек/Одељење за инспекцијски надзор/

§  Саветник

 2005. – 2012.год
v  Директор Центра за социјални рад Сјеница2000. – 2005. год
v  Социјални радник у Центру за социјални рад Сјеница1987. – 2000.год.

 

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА И РАДНИМ ТЕЛИМА

 • Руководилац пројектног тима Министарства рада и  социјалне политике на пројект у   „Изградња или адаптација простора за дневне боравке” који је реализован из средстава НИП-а.
 • Члан пројектног тима Министарства рада и  социјалне политике на пројект у   “Куповина станова за становање уз подршку за младе који излазе из система социјалне заштите” ” који је реализован из средстава НИП-а.
 • Аутор и један од реализатора пројекта „Дневни центар за децу и младе – Здравотека“ у Сјеници као алтернативни вид подршке деци и младима са ризико понашањем.
 • Учествовала у пројекту Локални план акције за децу у општини Сјеница и пројекту за унапређење хранитељства „За живот у породици“
 • Учешће у мобилним тимовима у оквиру пројекта „Трансформаија установа социјалне заштите“
 • Учешће у радној групи за израду Националне стратегије за особе са инвалидитетом
 • Учествовала на пројекту „Организације цивилног друштва – снажни партнери у реформи система социјалне заштите“ – у организацији Балканског фонда за социјалне иницијативе
 • 2016.-2018.- члан Стручног савета Коморе социјалне заштите
 • Учествовала на пројекту „Енергетска ефикасност у Србији“

 

 • Члан радних група за :
  • израду Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за период 2018.-2022. године,
  • за измене и допуне Закона о социјалној заштите,
  • измене и допуне Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне  заштите,
  • измене и допуне Правилника о лиценцирању организација социјалне заштите,
  • израду Закона о заштити лица са менталним сметњама у установама социјалне заштите

 

 • Члан преговарачке групе Владе Републике Србије за поглавље 19 европског законодавства – Социјална политика и запошљавање, у оквиру преговора за приступ ЕУ, задужена за социјалну политику.

 

 • Члан је Савета за стручно образовање и образовање одраслих, Савета за унапређење међугенерацијске сарадње и солидарности и Савета за старење и старост Владе Републике Србије.

СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА И ЕДУКАЦИЈЕ :

 • Планирање породице
 • Заштита деце од злостављања и занемаривања
 • Интегрална социјална заштита на локалном нивоу
 • Социоедукативни програм „Школа за родитеље“
 • Управљање пројектним циклусом
 • Школа гестовног говора
 • Израда годишњег оперативног плана активности
 • Интегрисани систем евалуације интегрисаног социо-здравствених услуга старим лицима (Progietto Sviluppo)
 • Подршка младима у осамостаљивању по изласку из система соијалне заштите
 • Коаутор и тренер едукације без провере знања „Контролне листе у систему социјалне заштите“
 • Учествовала на великом броју семинара, конференција, домаћих и међународних, у области  социјалне заштите
 • Кроз целокупно радно ангажовање бави се стручним усавршавањем кроз разне видове учешћа на стручним скуповима, округлим столовима и саветовањима, као учесник, организатор и предавач

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

 • Биљана В. Зекавица. „Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите“, Социјална политика, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2013, 51-67, УДК 364:340.134(497.11)
 • Биљана В. Зекавица. „Лиценцирање организација социјалне заштите“Социјална политика, Институт за политичке студије, Београд, бр. 32013, 73-84, УДК 364-3(497.11):347.77
 • Магистарски рад на тему „Испитивање потреба хранитељских породица за услугама социјалног рада”
 • Докторска дисертација на тему ”Успостављање и одрживост система контроле квалитета услуга социјалне заштите”