Бесплатни акредитовани програми обуке за чланове Коморе социјалне заштите

Бесплатни акредитовани програми обуке за чланове Коморе социјалне заштите

У првој половини године, Комора социјалне зашите, наставила је са организовањем акредитованих програма обуке намењених за чланове Коморе. Како се ближи период обнове лиценци, полазници обука су били стручни радници којима недостају услови за обнову лиценце. Обукама су били обухваћени запослени у центрма за социјални рад и установама социјалне заштите, али и стручни радници који су запослени код приватних пружаоца услуга и у цивилном сектору, али и колеге које су незапослене.

Приликом избора обука је руководили смо се  резултатима истраживања које је Комора спровела у другој половини претходне године, а стручни радници су позивани на поједине обуке у односу на врсту посла коју обављају. Обуке намењене стручним радницима који се баве заштитом деце и младих – „Дете са траумом – од препознавања до помоћ“ и „Интервенције центара за социјални рад у заштити деце од злостављања и занемаривања“ су одргажане у Београду, Пироту, Нишу и Чачку. Акредитовани програми обуке који су намњенени струним раднцима у чијем фокусу је рад са корисницима са менталним и интелектупалним сметњама, али и другим корисницима који се налазе на резиденцијалном смештају „Ка деинституцинализацији и трансформацији установа“ су реализоване у Новом Пазару, Трбуњу и Крагујевцу. Основна обука за старатељство која је првенствено намњена струним радницима запосленим у центрима за социјални рад, одрана је у Београду и Крагујевцу, док је обука за Примену скале за процену ункционалне ефикасности, одржана за пруаоце услуга у Шапцу. За јачање компетенција стручних радника који се током свакодневних активности срећу са различитим изазовима у комуникацији са корисницима, одржан је акредитован програм обуке „Преговарање са тешко сарадњивим корисницима“ у Новом Бечеју, док су обуке „Стратегије суочавања са стресом“, одржане у Центру за социјални рад Лозница, Центру за социјлани рад Ражањ и Геронтолошком ценtру Београд. Приликом организовања обука поштован је критеријум равноправне територијлне заступљености, тако да су обуке организоване у свим регионима. Све обуке су за чланове Коморе биле бесплатне.

С обзиром на исказане потребе стручних радника, Комора социјалне заштите ће и у наредном периоду организовати акредитоване програме обуке, у оквиру својих активности. Планиране су обуке из области јачања општих компетенција, али и из области супервизије и медијације. Такође, Стручна служба ће наставити са реализацијом едукација без провере знања у циљу подстицања и оснаживања стручних радника за самостално пријављивање скупова.