Актуелности у логопедији, окупационој терапији, психологији и социјалном раду – АЛОПС 21 – НОВА РЕАЛНОСТ: КОНТИНУИТЕТ И ПРОМЕНЕ

Поштовани,

Међународни научни скуп, под називом „Актуелности у логопедији, окупационој терапији, психологији и социјалном раду-АЛОПС 21- НОВА РЕАЛНОСТ:КОНТИНУИТЕТ И ПРОМЕНЕ“, одржаће се 25-26.11.2021.године, у Београду, у организацији Високе школе социјалног рада и Коморе социјалне заштите.

Конференција ће бити организована уживо, у просторијама Високе школе социјалног рада и online, преко ZOOM платформе.

Одлуком Коморе социјалне заштите број 55075-2370/2021 скуп је категорисан као Међународна конференција.

Учешћем на скупу стручни радници остварују право на 10 (десет) пасивних бодова.Скуп ће се организовати на адреси Теразије 34 (уживо) и online.Број стручних радника, који конференцији могу присуствовати уживо је ограничен.
Цена котизације за чланове Коморе социјалне заштите наплаћује се у износу ране котизације:

  • Котизација за пасивно учешће online: 2.000 РСД
  • Котизација за пасивно учешће online група (минимум 5 учесника*) – 6.000 РСД, сваки наредни учесник у групи – 1.000 РСД
  • Котизација за пасивно учешће уживо: – 3.000 РСД

ВАЖНО: Молимо Вас да о наведеном скупу, обавестите стручне раднике, запослене у Вашој организацији.

Списак стручних радника који ће присуствовати скупу доставите електронским путем на е-mail edukacije@komorasz.rs најкасније до понедељка 22.11.2021.године.

НАПОМЕНА: Само уколико трошкове котизације, сноси установа, неопходно је доставити и податке за регистрацију фактуре (пун назив установе, адресу установе, ПИБ, Матични број, ЈКЈБС/ЦРФ број, електронска адреса)

Уколико стручни радници сами сносе трошкове котизације, инструкције за уплату, добиће након пријаве.

Пријављени стручни радници, који самостално уплаћују котизацију, достављају доказ о уплати (скенирану уплатницу) електронским путем.

Приступне линкове, пријављени учесници добиће у среду 24.11.2021.године.

Скуп је у поступку акредитације у Заводу за унапређивање васпитања и образовања и у Лекарској комори Србије.

За додатне информације назвати 065/ 9958- 103 (Марија Стевановић)