Актуелности у логопедији, окупационој терапији и социјалном раду – АЛОС 20

Међународни научни скуп, под називом „Актуелности у логопедији, окупационој терапији и социјалном раду-АЛОС 20- Примена теоријских модела у пракси: могућности и ограничења“, одржаће се

22-23.04.2021.године,  у организацији Високе школе социјалног рада и Коморе социјалне заштите. Конференција ће бити организована online, преко ZOOM платформе.

Одлуком Коморе социјалне заштите број 55075-1407/2020 скуп је категорисан као Међународна конференција.

Учешћем на скупу стручни радници остварују право на 10 (десет) пасивних бодова.

Пријаву доставите електронским путем на е-mail edukacije@komorasz.rs у што краћем временском року.

За додатне информације назвати 065/9958-103