Тимски рад у центрима за социјални рад са посебним освртом на улогу правника у тиму

Акредитовани програм обуке ''Тимски рад у центрима за социјални рад са посебним освртом на улогу правника у тиму'' ће се одржати 08.10.2022.године у Београду. Програм се вреднује са 15 активних…

ПрочитајТимски рад у центрима за социјални рад са посебним освртом на улогу правника у тиму

Унапређење компетенција у раду са женама које су преживеле насиље

Акредитована обука ''Унапређење компетенција у раду са женама које су преживеле насиље'' одржаће се 27. 08. 2022 године у Београду, ул. Ломина 57/10 од 10 до 16 часова. Учесници обуке…

ПрочитајУнапређење компетенција у раду са женама које су преживеле насиље

Професионална етика у социјалној заштитие

Акредитована обука ''Професионална етика у социјалној заштитие'' одржаће се 10. 09. 2022 године у Београду, ул. Ломина 57/10 од 10 до 16 часова. Учесници обуке добијају 15 активних бодова. Специфични…

ПрочитајПрофесионална етика у социјалној заштитие

Стратегије суочавања са стресом

15.09.2022.године реализоваће се акредитовани програм обуке "Стратегије суочавања са стресом" . Обука се вреднује са 15 активних бодова и одржва се у Новом Саду. Тренери на обуци су Ивана Копривица…

ПрочитајСтратегије суочавања са стресом

Превенција синдрома сагоревања код професионалаца у социјалној зашити

14.09.2022.године  реализоват ће се  акредитовани програм обуке “Превенција синдрома сагоревања код професионалаца у социјалној зашити“. Обука се вреднује са 15 активних бодова и одржва се у Новом Саду. Тренери на…

ПрочитајПревенција синдрома сагоревања код професионалаца у социјалној зашити

Стратегије суочавања са стресом

01.07.2022.године реализоваће се акредитовани програм обуке "Стратегије суочавања са стресом" . Обука се вреднује са 15 активних бодова и одржва се у Новом Саду. Тренери на обуци су Ивана Копривица…

ПрочитајСтратегије суочавања са стресом

Превенција синдрома сагоревања код професионалаца у социјалној зашити

30.06.2022.године  реализоват ће се  акредитовани програм обуке “Превенција синдрома сагоревања код професионалаца у социјалној зашити“. Обука се вреднује са 15 активних бодова и одржва се у Новом Саду. Тренери на…

ПрочитајПревенција синдрома сагоревања код професионалаца у социјалној зашити

Интерни мониторинг и евалуација услуга у систему социјалне заштите

14-15.06.2022. године рализоваће се дводневни акредитовани програм обуке "Интерни мониторинг и евалуација услуга у систему социјалне заштите". Обука се вреднује са 15 активних бодова и одржава се у Новом Саду.…

ПрочитајИнтерни мониторинг и евалуација услуга у систему социјалне заштите

Успостављање радних алијанси у супервизијском процесу

01.06.2022.године реализоваће се једнодневни акредитовани програм обуке "Успостављање радних алијанси у супервизијском процесу" . Обука се вреднује са 15 активних бодова и одржва се у Београду. Заинтересовани могу да се…

ПрочитајУспостављање радних алијанси у супервизијском процесу

Преговарање у социјалном раду са тешко сарадљивим корисницима

28.05 - 29.05.2022.године  реализоват ће се дводневни акредитовани програм обуке “Преговарање у социјалном раду са тешко сарадљивим корисницима“. Обука се вреднује са 15 активних бодова и одржва се у Београду.…

ПрочитајПреговарање у социјалном раду са тешко сарадљивим корисницима