Адресар установа социјалне заштите Србије

Преузмите адресар установа социјалне заштите Србије кликом на download ознаку испод

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Адреса: Немањина бр. 22-26, Београд

Дежурни телефони Инфо-центра
Социјална и породично-правна заштита011/3038-661
Особе са инвалидитетом и борачко инвалидска заштита011/3038-677
Насиље у породици011/3038-661
СЕКТОР ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И СОЦ. ЗАШТИТУ
Одељење за управно-надзорне послове у области породичне заштите011/3615-677
Одељење за управне послове у области социјалне заштите011/3346-912
Одсек за послове у области популационе политике и финансијске подршке породици са децом011/3619-749
Одељење за инспекцијски надзор011/3631-635
Одсек за аналитичке, нормативне и правне послове011/3613-648

Заводи, удружења, синдикати

Назив установеАдресаТелефонЛинкови
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУТеразије бр. 34, Београд011/3621-565zavod@zavodsz.gov.rs
www.zavodsz.gov.rs
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУБулевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад021/425-836office@pzsz.gov.rs
www.pzsz.gov.rs
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМАНемањина бр. 22-26, Београд062/575-197centar@centarzztlj.rs
www.centarzztlj.rs
УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕМарије Бурсаћ бр. 49, Земун, Београдudruzenje@udruzenjesz.rs
www.udruzenjesz.rs
ДРУШТВО СОЦИЈАЛНИХ РАДНИКА СРБИЈЕdrustvos@drustvosr.org.rs
www.drustvosr.org.rs
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ РСПожешка бр. 41, Београд011/3572-702sindikatzsz@sindikatzsz.org.rs
www.sindikatzsz.org.rs
НОВИ СИНДИКАТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ7. јули бб, Алексинацnovisindikat.socijalnezastites@gmail.com
novisindikat.org.rs
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕДечанска бр. 14, Београд011/3233-348sindikatzdravstva@yahoo.com
www.zdravko.org.rs
АСОЦИЈАЦИЈА ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕЖике Ваљаревића бр. 1, Врњачка Бања036/616-290www.asocijacijacsr.org

Центри за социјални рад

Назив установеАдресаТелефонЛинкови
ЦСР АДАТрг ослобођења бр. 1, Ада024/851-039csrada@gmail.rs
ЦСР АЛЕКСАНДРОВАЦВиноградарска бр. 6, Александровац037/751-700aleksandrovac.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР АЛЕКСИНАЦДр. Буцека бр. 9, Алексинац018/804-507csraleksinac@beotel.rs
ЦСР АЛИБУНАРСаве Мунћуна бр. 3, Алибунар013/641-167csralibunar@hotmail.com
ЦСР АПАТИНСветозара Милетића бр. 6, Апатин025/772-047info@csrapatin.net
www.csrapatin.net
ЦСР АРАНЂЕЛОВАЦКраља Петра I бр.2/а, Аранђеловац034/720-274arandjelovac.csr@minrzs.gov.rs
czsr.ar@gmail.com
http://csrarandjelovac.rs/
ЦСР АРАНЂЕЛОВАЦ, ОДЕЉЕЊЕ ТОПОЛАМиливоја Петровића-Блазнавца бр. 6, Топола034/811-092czsr.to@gmail.com
ЦСР АРИЉЕСветог Ахилија бр. 53/2, Ариље031/891-704csrarilje@open.telekom.rs
ЦСР БАБУШНИЦАСаше Ивковића бр. 26, Бабушница010/385-260csrbabusnica@hotmail.com
ЦСР БАЈИНА БАШТАРајка Тадића бр. 2, Бајина Башта031/869-023csrbb@open.telekom.rs
ЦСР БАТОЧИНАГаврила Принципа бр. 7, Баточина034/6842-309mcsrbatocina@yahoo.com
ЦСР БАТОЧИНА, ОДЕЉЕЊЕ РАЧАКарађорђева бр. 48, Рача034/751-266
ЦСР БАТОЧИНА, ОДЕЉЕЊЕ ЛАПОВОРатника солунца бб, Лапово034/851-226
ЦСР БАЧТрг др Зорана Ђинђића бр. 2, Бач021/770-251bac.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР БАЧКА ПАЛАНКАЈугословенске армије бр. 23, Бачка Паланка021/6045-585csrbp@open.telekom.rs
ЦСР БАЧКА ТОПОЛАПетефи Бригаде бр. 20, Бачка Топола024/715-810csrbt@stcable.net
ЦСР БАЧКА ТОПОЛА, ОДЕЉЕЊЕ МАЛИ ИЂОШГлавна бр. 32, Мали Иђош024/731-434csrbt@stcable.net
ЦСР БАЧКИ ПЕТРОВАЦНародне Револуције бр. 7, Бачки Петровац021/780-057centarpetrovec@gmail.com
ЦСР БЕЛА ПАЛАНКАСрпских Владара бр. 51, Бела Паланка018/855-039centar_bp@ptt.rs
ЦСР БЕЛА ЦРКВАДејана Бранкова бр. 5, Бела Црква013/851-165centarbc@gmail.com
ГЦСР БЕОГРАДРуска бр. 7, Београд011/2650-329info@gcsrbg.org
www.gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ БАРАЈЕВОСветосавска бр. 87б011/8300-401barajevo@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ВОЖДОВАЦАдмирала Вуковића бр.14011/2461-644vozdovac@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАРМаксима Горког бр. 17а011/2456-546vracar@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ГРОЦКАБулевар ослобођења бр. 51011/8503-141grocka@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ЗВЕЗДАРАКрфска бр. 7011/6414-129zvezdara@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ЗЕМУНАлександра Дубчека бр. 2011/2193-999zemun@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ЛАЗАРЕВАЦЈанка Стајчића бр. 21011/8123-298lazarevac@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ МЛАДЕНОВАЦКраљице Марије бр. 13011/8231-014mladenovac@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ НОВИ БЕОГРАДТошин бунар бр. 148011/3190-191novi.beograd@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ОБРЕНОВАЦБеоградског батаљона бр. 8б011/8721-340obrenovac@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛАЦвијићева бр. 110011/2753-557palilula@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ РАКОВИЦАМишка Крањца бр. 12011/3051-894rakovica@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦЛомина бр.17011/2643-538savski.venac@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ СОПОТКосмајски трг бр. 13011/8251-314sopot@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ СТАРИ ГРАДГосподар Јевремова бр. 17а011/2625-593stari.grad@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ СУРЧИНКосовска бр. 2011/3140-521surcin@gcsrbg.org
ГЦСР БЕОГРАД, ОДЕЉЕЊЕ ЧУКАРИЦАМихаила Валтровића бр. 36а011/2505-018cukarica@gcsrbg.org
ЦСР БЕЧЕЈБориса Кидрича бр. 80, Бечеј021/6915-445csrbecej@eunet.rs
ЦСР БЛАЦЕСвети Сава бб, Блаце027/371-042blace.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР БОГАТИЋЈанка Веселиновића бр. 4, Богатић015/7786-223czrbogaticc@yahoo.com
ЦСР БОЈНИКТрг слободе бр. 2, Бојник016/821-175bojnik.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР БОЉЕВАЦКраља Александра бр. 5, Бољевац030/463-324pantalej@open.telekom.rs
ЦСР БОРВојске Југославије бр. 11, Бор030/422-589csrbor@ptt.rs
ЦСР БОСИЛЕГРАДГеорги Димитрова бб, Босилеград017/877-106info@csrbosilegrad.rs
www.csrbosilegrad.rs
ЦСР БРУСОслободилачка бб, Брус037/825-665csrbrus@ptt.rs
ЦСР БУЈАНОВАЦТрг Карађорђа Петровића бб, Бујановац017/651-222centarsocbujan@yahoo.com
ЦСР ВАЉЕВОСинђелићева 50, Ваљево014/221-114valjevo.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР ВЕЛИКА ПЛАНАПионирска бр. 1, Велика Плана026/514-825centarplana@gmail.com
ЦСР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕСарајевска бр. 2, Велико Градиште012/662-955csrvg@open.telekom.rs
ЦСР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ОДЕЉЕЊЕ ГОЛУБАЦГолубачки трг бб, Голубац012/678471
ЦСР ВЛАДИМИРЦИСветог Саве бр. 22, Владимирци015/513-290csrvladimirci@gmail.com
ЦСР ВЛАДИЧИН ХАНГрадимира Михајловића бр. 1а, Владичин Хан017/473-976czsrvlhan@open.telekom.rs
ЦСР ВЛАСОТИНЦЕНемањина бр. 58, Власотинце016/871-459vlasotince.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР ВЛАДИЧИН ХАН, ОДЕЉЕЊЕ ЦРНА ТРАВАЦрна Трава бб016/811-255
ЦСР ВРАЊЕЗадарска бр. 2, Врање017/423-905vranje.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР ВРБАСМаршала Тита бр. 40, Врбас021/700-252csrvrbas@open.telekom.rs
http://www.csrvrbas.rs/
ЦСР ВРЊАЧКА БАЊАЖике Ваљаревића бр. 1, Врњачка Бања036/611-120vrnjackabanja.csr@minrzs.gov.rs
www.csrvrnjackabanja.org.rs
ЦСР ВРШАЦЖарка Зрењанина бр.12, Вршац013/839-689czsr@hemo.net
ЦСР ВУЧИТРНПрилужје бб028/467-330csrvucitrn@gmail.com
ЦСР ГАЏИН ХАНМилоша Обилића бб, Гаџин Хан018/860-050csrghan@open.telekom.rs
ЦСР ГОРЊИ МИЛАНОВАЦЛоле Рибара бр. 2, Горњи Милановац032/720-405socialno@open.telekom.rs
gornjimilanovac.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР ДЕСПОТОВАЦМоравска бр. 28, Деспотовац035/611-394csrdes@ptt.rs
ЦСР ДИМИТРОВГРАДБалканска бр. 7, Димитровград010/362-688csr_dimitrovgrad@yahoo.com
ЦСР ДОЉЕВАЦНикола Тесла бр. 69, Дољевац018/810-072czsrdoljevac@gmail.com
ЦСР ЖАБАРИКнеза Милоша бр. 127, Жабари012/250-301csr_zabari@open.telekom.rs
ЦСР ЖАБАЉНиколе Тесле бр. 34, Жабаљ021/831-260solidarnost@zabalj.com
ЦСР ЖАБАЉ, ОДЕЉЕЊЕ ТИТЕЛГлавна бр. 14, Тител021/861-999
ЦСР ЖИТИШТЕЦара Душана бр. 15, Житиште023/822-252zitiste.csr@gmail.com
http://csr-zitiste.org/
ЦСР ЖИТОРАЂАЖиторађа бб027/8362-045csrzitoradja@yahoo.com
ЦСР ЗАЈЕЧАРГенерала Гамбете бр. 88, Зајечар019/420-280zajecar.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР ЗРЕЊАНИННародног фронта бр. 2, Зрењанин023/534-148zrenjanin.csr@minrzs.gov.rs
www.csr-zrenjanin.org.rs
ЦСР ЗУБИН ПОТОККолашинских Кнежева бб, Зубин Поток028/460-064djurovicljubisa@hotmail.com
ЦСР ИВАЊИЦАВукадина Стојановића бр. 6, Ивањица032/661-609csr.ivanjica@eunet.rs
ЦСР ИНЂИЈАВојводе Степе бр. 42, Инђија022/560-526csrdunav@neobee.net
indjija.csr@minrzs.gov.rs
www.csrdunav.org.rs
ЦСР ИРИГНиколе Тесле бр. 4, Ириг022/2462-750irig.pcsr@minrzs.gov.rs
http://csririg.org.rs/
ЦСР ЈАГОДИНАРужице Милановића бр.1, Јагодина035/8222-456csrjag@ptt.rs
www.csrjag.autentik.net
ЦСР КАЊИЖАГлавни трг бр. 4, Кањижа024/873-427csr@kanjiza.rs
www.csrkanjiza.rs
ЦСР КЛАДОВОКраља Александра бр. 35, Кладово019/808-488cs-kladovo@panline.net
ЦСР КНИЋКнић бб034/510-139csrknic@open.telekom.rs
www.csrknic.rs
ЦСР КЊАЖЕВАЦКарађорђева бр. 53, Књажевац019/731-316czsrknjaz@open.telekom.rs
www.csrknjazevac.org.rs
ЦСР КИКИНДАСемлачка бр. 10, Кикинда023/21-169kikinda.csr@minrzs.gov.rs
www.csrkikinda.org.rs
ЦСР КОВАЧИЦАЧапловичова бр.17, Ковачица013/661-041direktor@csrkovacica.rs
http://csrkovacica.rs/
ЦСР КОВИНТрг Жарка Зрењанина бр. 8013/742-985csrkovin@open.telekom.rs
ЦСР КОСЈЕРИЋРадише Петронијевић бр. 4, Косјерић031/782-541csrkosjeric@open.telekom.rs
ЦСР КОСОВСКА КАМЕНИЦА - РАНИЛУГРанилуг бб028/075-195
МЕЂУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСОВСКА МИТРОВИЦАОслобођења бр. 9, Косовска Митровица028/497-483csr.zvec@gmail.com
ЦСР КОЦЕЉЕВАМилована Глишића бр. 6, Коцељева015/556-277centar.koceljeva@hotmail.com
ЦСР "СОЛИДАРНОСТ" КРАГУЈЕВАЦСветозара Марковића бр. 43, Крагујевац034/332-627kragujevac.csr@minrzs.gov.rs
http://solidarnost.org.rs/
ЦСР КРАЉЕВОМоше Пијаде 26а, Краљево036/331-744scrkv@open.telekom.rs
www.scrkv.co.rs
ЦСР КРУПАЊМачков камен бр. 4, Крупањ015/681-320centar_krupanj@ptt.rs
ЦСР КРУШЕВАЦМајке Југовић бр. 46, Крушевац037/416-980direktor1@open.telekom.rs
http://www.csrkrusevac.rs/
ЦСР КУЛАСветозара Марковића бр. 6а, Кула025/722-269info@csrkula.org
www.csrkula.org
ЦСР КУРШУМЛИЈАТопличка бр. 1, Куршумлија027/381-730csrkursumlija@medianis.net
ЦСР КУЧЕВОСветог Саве бр. 213, Кучево012/852-369csrkucevo@ptt.rs
http://csrkucevo.rs/
ЦСР КУЧЕВО - Установа за одрасле и старије “Кучево” (домско одељење)Браће Ивковић бб, Кучево012/850-999domsko.odeljenje@gmail.com
ЦСР ЛЕБАНЕЦара Душана бр. 70, Лебане016/843-203czsrlebane@yahoo.com
ЦСР ЛЕПОСАВИЋНемањина бб, Лепосавић028/83-977csrleposavic@open.telekom.rs
ЦСР ЛЕСКОВАЦКосте Стаменковић бр. 6, Лесковац016/252-494centarle@ptt.rs
www.csr-leskovac.rs
ЦСР ЛОЗНИЦАБулевар Доситеја Обрадовића бб, Лозница015/889-412csrloznica2010@gmail.com
ЦСР ЛУЧАНИРепублике бр. 18, Гуча032/854-370socijalniradguca@gmail.com
ЗАЈЕДИЧКИ ЦСР ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦАКарађорђева бр. 8, Љиг014/3445-241mcsrsol@yahoo.com
ЗАЈЕДИЧКИ ЦСР ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА, ОДЕЉЕЊЕ ЛАЈКОВАЦВојводе Мишића бр. 4, Лајковац014/3431-229zcsrlajkovac@yahoo.com
ЗАЈЕДИЧКИ ЦСР ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА, ОДЕЉЕЊЕ МИОНИЦАВојводе Мишића бб, Мионица014/62-589
ЦСР ЉУБОВИЈАМилена Тешића бр. 28, Љубовија015/561-782cesorljubovija@yahoo.com
ЦСР ЉУБОВИЈА – УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХВојводе Мишића бр. 65, Љубовија015/560-060ustanovaljubovija@yahoo.com
ЦСР МАЈДАНПЕКСветог Саве бр. 57, Мајданпек030/581-211csr_mpek@ptt.rs
ЦСР МАЛИ ЗВОРНИККраља Петра I 18, Мали Зворник015/471-190malizvornik.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР МАЛО ЦРНИЋЕМало Црниће бб012/280-125csrcrnice@gmail.com
ЦСР МЕДВЕЂАВасе Смајевића бр. 10, Медвеђа016/891-340csrmedvedja@yahoo.com
ЦСР МЕРОШИНАЦара Лазара бр. 19, Мерошина018/4892-340centarmerosina@gmail.com
ЦСР НЕГОТИНСрбе Јовановића бр. 6, Неготин019/541-404csrnegotin@open.telekom.rs
ЦСР НИШСветозара Марковића бр. 41, Ниш018/244-881office@csr-nis.rs
www.csr-nis.rs
ЦСР НОВА ВАРОШКарађорђева бр. 34, Нова Варош033/62-880centar_nv@yahoo.com
nvcentarzasocijalnirad.wordpress.com
ЦСР НОВА ЦРЊАЈНА бр. 110, Нова Црња023/815-044czsradnc@gmail.com
ЦСР НОВИ БЕЧЕЈПетра Драпшина бр. 6, Нови Бечеј023/773-140csr.novibecej@gmail.com
www.csrnovibecej.org
ЦСР НОВИ КНЕЖЕВАЦСветог Саве бр. 1, Нови Кнежевац023/081-822czsrnk@stcable.net
ЦСР НОВИ ПАЗАРСтевана Немање бр.198, Нови Пазар020/312-633centarnp@open.telekom.rs
www.centarzsrnovipazar.org.rs
ЦСР НОВИ САДЗмај Огњена Вука бр. 13, Нови Сад021/ 210-14-00novisad.csr@minrzs.gov.rs
http://www.csrns.org.rs/
ЦСР НОВИ САД, ОДЕЉЕЊЕ БЕОЧИНОмладинска бр. 54, Беочин021/ 870-174
ЦСР НОВИ САД, ОДЕЉЕЊЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИТрг Бранка Радичевића бр.1, Сремски Карловци021/ 685-30-75
ЦСР ОПОВОБратства и јединства бр. 7, Опово013/682-443socopovo@yahoo.com
ЦСР ОСЕЧИНАКарађорђева бр. 114, Осечина014/451-077czsrosecina@gmail.com
ЦСР ОЏАЦИКнез Михајлова бр. 41, Оџаци025/742-142odzaci.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР ПАНЧЕВОФилипа Вишњића бр. 16, Панчево013/319-998pancevo.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР ПАРАЋИНКрагујевачка бр. 4, Параћин035/564-712socradnici@open.telekom.rs
ЦСР ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИСрпских владара бр. 284, Петровац на Млави012/331-473office@csr-petrovac.org
ЦСР ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, ОДЕЉЕЊЕ ЖАГУБИЦАХомољска бб, Жагубица012/7643-313
ЦСР ПЕЋИНЦИСлободана Бајића бр. 5, Пећинци022/436-028socpecinci@yahoo.com
www.socpecinci.rs
ЦСР ПРИШТИНАГеачаница бр. 717038/65-597centargr@yahoo.com
ЦСР ПИРОТСрпских владара бр. 126/а, Пирот010/311-203opscrpirot@ptt.rs
ЦСР ПЛАНДИШТЕВојводе Путника бр. 38, Пландиште013/861-025csrplandiste@yahoo.com
ЦСР ПОЖАРЕВАЦМоше Пијаде бр. 27, Пожаревац012/223-681pozarevac.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР ПОЖЕГАНемањина бб, Пожега031/3816-474centar.pozega@gmail.com
ЦСР ПРЕШЕВОМаре Лончар бр. 26, Прешево017/669-969czsr_presevo@yahoo.com
ЦСР ПРИБОЈ12. јануар бр. 114, Прибој033/2452-253centarpriboj@open.telekom.rs
http://csrpb.rs/
ЦСР ПРИЈЕПОЉЕСанџачких бригада бр. 11, Пријепоље033/712-033yuczsrp@ptt.rs
ЦСР ПРОКУПЉЕТаткова бр. 30, Прокупље027/321-757csr.toplica.prokuplje@gmail.com
ЦСР РАЖАЊПартизанска бб, Ражањ037/841-246csrrazanj@gmail.com
ЦСР РАШКАСветог Саве бр. 18а, Рашка036/736-692czsrraska@neobee.net
ЦСР РЕКОВАЦКраља Петра I бр. 7, Рековац035/8710-483czsrrekovac@gmail.com
ЦСР РУМАЖелезничка бр. 28, Рума022/474-281csrruma@open.telekom.rs
ЦСР РУМА, ОДЕЉЕЊЕ ИРИГНиколе Тесле бр. 4, Ириг022/246-2750csririg@open.telekom.rs
ЦСР СВИЛАЈНАЦСветог Саве бр. 62, Свилајнац035/312-274svilacen@ptt.rs
ЦСР СВРЉИГХаџићева бр.10, Сврљиг018/821-038csrsvrljig@yahoo.com
www.csrsvrljig.org.rs
ЦСР СЕНТАЈове Јовановића Змаја бр. 37, Сента024/812-559czsr@cablenet.rs
ЦСР СЕЧАЊВожда Карађорђа бр. 71, Сечањ023/841-082centarsecanj@beotel.net
ЦСР СЈЕНИЦАКраља Петра I бб, Сјеница 020/741-206csrsjenica@gmail.com
ЦСР СМЕДЕРЕВОКнез Михајлова бр. 29, Смедерево026/223-728smederevo.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКАИве Бајазита бб, Смедеревска Паланка026/311-365spalanka.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР СОКОБАЊАНемањина бб, Сокобања018/830-436csrsokobanja@ptt.rs
ЦСР СОМБОРКарађорђева бр. 4, Сомбор025/482-499sombor.csr@minrzs.gov.rs
www.csrsombor.org.rs
ЦСР СРБИЦАЛовћенска бр. 4, Косовска Митровица028/497-192csr_srbica@yahoo.com
ЦСР СРБОБРАНСветог Саве бр. 15, Србобран021/730-177sigurnognezdo@teamnet.ws
ЦСР СРЕМСКА МИТРОВИЦАПроменада бр. 9, Сремска Митровица022/623-376csrsavasm@ptt.rs
ЦСР СТАРА ПАЗОВАЋирила и Методија бр. 18, Стара Пазова022/311-930starapazova.csr@minrzs.gov.rs
www.csr-starapazova.org
ЦСР СУБОТИЦАШантићева бр. 27, Суботица024/548-220subotica.csr@minrzs.gov.rs
www.csrsu.org.rs
ЦСР СУРДУЛИЦАМасуричка бб, Сурдулица017/815-935csrsurdulica@open.telekom.rs
ЦСР ТЕМЕРИННовосадска бр. 403, Темерин021/843-550csrtemerin@neobee.net
ЦСР ТРГОВИШТЕЈНА бр. 22, Трговиште017/452-615trgoviste.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР ТРСТЕНИКЖивадина Апостоловића бр. 47, Трстеник037/712-320csrtrstenik@gmail.com
http://csrtrstenik.rs/
ЦСР ТУТИНБогољуба Чукића бр. 7, Тутин020/812-101centartutin@gmail.com
ЦСР ЋИЋЕВАЦСветог Саве бр. 19, Ћићевац037/811-361czsrcicevac@ptt.rs
ЦСР ЋИЋЕВАЦ, ОДЕЉЕЊЕ ВАРВАРИНСлободе бб, Варварин037/788-157csr_varvarin@ptt.rs
ЦСР ЋУПРИЈА Цара Лазара бр. 89, Ћуприја035/8470-533csrcu@ptt.rs
cuprija.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР УБ7. Јула бр. 11, Уб014/411-849centarub@open.telekom.rs
ЦСР УЖИЦЕВидовданска бр. 32а, Ужице031/512-340czsr@ptt.rs
http://csr-uzice.rs/
ЦСР ЧАЈЕТИНААлександра Карађорђевића бр. 28, Чајетина031/831-785csrcajetina@gmail.com
ЦСР ЧАЧАККнеза Милоша бр. 1, Чачак032/226-317csrcacak@gmail.com
ЦСР ЧОКАПотиска бр. 20, Чока023/072-629centar@csrcoka.org.rs
www.csrcoka.org.rs
ЦСР ШАБАЦМачванска бр. 76, Шабац015/344-458csrsa@ptt.rs
http://csrsabac.org.rs/sr/
ЦСР ШИДЛазе Костића бр. 1, Шид022/712-823centarsid@gmail.com
www.centarsid.com
ЦСР ШТРПЦЕШтрпце бб029/071-076csr_strpce@yahoo.com
ЦСР - ОЈ Дневни боравак за децу, омладину и одрасле особе са сметњама у развоју "ПУЖ"Омладинска 15, 11420 Смедеревска Паланка026/230-336dnevniboravakpuz@gmail.com

Центри за породични смештај и усвојење

Назив установеАдресаТелефонЛинкови
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ ДЕЦЕ "РАДА МЛАДЕНОВИЋ - ЂУЛИЋ ЦРНА" МИЛОШЕВАЦМоше Пијаде бр. 4, Милошевац026/801-315cmilosevac@gmail.com
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ ЋУПРИЈАЦара Лазара бр. 89, Ћуприја035/8870-644cpscuprija@gmail.com
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НИШГутенбергова бр.4а, Ниш018/215-057cpsu.nis@gmail.com
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ КРАГУЈЕВАЦЧика Матина бр. 5, Крагујевац034/355-450cpsukg@gmail.com
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ БЕОГРАДРадослава Грујића бр. 17, Београд011/2421-191office@hraniteljstvocps.gov.rs

Домови за децу и омладину

Назив установеАдресаТелефонЛинкови
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ" БАЊА КОВИЉАЧАВојвођанских бригада бб, Бања Ковиљача015/818-395office@czodo.rs
www.zvecanska.org.rs
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД, ОЈ СТАЦИОНАРЗвечанска бр. 7, Београд011/2648-622dom.@czodo.rs
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД, ОЈ ДОМ ЗА СТУДЕНТСКУ И СРЕДЊОШКОЛСКУ ОМЛАДИНУЗвечанска бр. 52, Београд011/2648-365dom.zvecanska52@czodo.rs
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД, ДОМ "Ј. Ј. ЗМАЈ"Браће Јерковић бр. 119, Београд011/2461-867dom.zmaj@czodo.rs
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД, ОЈ ДОМ "Ф.Ф. ЈУСА"Радослава Грујића бр. 17, Београд011/2454-973dom.jusa@czodo.rs
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД, ОЈ ДОМ "ДРИНКА ПАВЛОВИЋ"Косте Главинића бр. 14, Београд011/265-1987kordinator.drinka@czodo.rs
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД, ОЈ ДОМ "МОША ПИЈАДЕ"Устаничка бр. 19, Београд011/245-0257dom.mosa@czodo.rs
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ" БЕЛА ЦРКВАЈована Цвијића бр. 1, Бела Црква013/853-021domzadecu@hemo.net
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "ЈЕФИМИЈА" КРУШЕВАЦВеселина Николића бр. 51, Крушевац037/421-027direktor@jefimija.org
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "СТАНКО ПАУНОВИЋ" НЕГОТИНБадњевска бр. 5, Неготин019/541-933domstankopaunovic@gmail.com
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "ДУШКО РАДОВИЋ" НИШГутенбергова 4/А, Ниш018/216-168d.radovic.nis@ptt.rs
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "СПОМЕНАК" ПАНЧЕВО СА ПРИХВАТНОМ СТАНИЦОММихајла Обреновић бр. 6, Панчево013/2318-464spomenakpa@open.telekom.rs
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СОМБОР "МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА"Радоја Домановића бр. 98, Сомбор025/431-031so.dete@hotmail.com
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ" УЖИЦЕНемањина бр. 52, Ужице031/511-366office@dompruzice.org.rs
ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДБулевар ослобођења бр. 219, Београд011/2492-301zvdo@sbb.rs
ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ МЛАДЕЖИ КЊАЖЕВАЦБоре Станковића бб, Књажевац019/731-332zvm.knj.minrzs@gmail.com
ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ОМЛАДИНЕ НИШБожидарчева бр. 37, Ниш018/243-619zavodnis@gmail.com
СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО-КРАЉЕВОПрвомајска бр. 46а, Краљево036/375-451zaklina.popovic@sos-kraljevo.org
УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СОС - ДЕЧЈЕ СЕЛО "ДР. М. ПАВЛОВИЋ" СРЕМСКА КАМЕНИЦАКаменички парк бб, Сремска Каменица021/461-177decijeselo21@gmail.com

Установе за лица ометена у развоју

Назив установеАдресаТелефонЛинкови
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ “СРЕМЧИЦА”Моштаничка бр. 2, Сремчица, Чукарица011/2526-329sekretar@sremcicadom.org.rs
www.sremcicadom.org.rs
"ДР НИКОЛА ШУМЕНКОВИЋ" ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, СТАМНИЦАСтамница, Петровац на Млави012/358-042posta@stamnicazavod.org.rs
http://stamnicazavod.org.rs/
ДОМ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ "КОЛЕВКА", СУБОТИЦАЈаше Игњатовића бр. 6, Суботица024/552-468kolevka@open.telekom.rs
http://domkolevka.rs/
ДОМ "ВЕТЕРНИК", ВЕТЕРНИККнинска бр. 157, Ветерник021/821-034veternikddo@minrzs.gov.rs
www.domveternik.org.rs
ДОМ ЗА ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА ЛИЦА, БЕОГРАДАутопут бр. 18, Земун011/2601-221domzaosi@gmail.com
www.domzaosi.org.rs
ДОМ ЗА ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА ЛИЦА, ДОЉЕВАЦВука Караџића бр. 8, Дољевац018/810-334domdoljevac@gmail.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА, КУЛИНАСело Кулина, Алексинац018/613-822domkulina@gmail.com
www.kulina.org.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА, ТРБУЊЕБлацем, Трбуње бб027/370-499domtrbunje@yahoo.com
ЗАВОД ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА "МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ", КРАГУЈЕВАЦЉубомира Јовановића бб, Крагујевац034/326-540pcelice@eunet.rs
http://malepcelice.org.rs/
УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ "ГВОЗДЕН ЈОВАНЧИЋЕВИЋ", ВЕЛИКИ ПОПОВАЦВелики Поповац, Петровац на Млави012/337-224vpopovacsu@verat.net
ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ "СРЦЕ У ЈАБУЦИ", ЈАБУКАЈНА бр. 45, Јабука013/2358-007domsrce@open.telekom.rs
domjabuka@gmail.com
www.srce.org.rs
ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ “OTTHON”, СТАРА МОРАВИЦАШандора Јегеша бр. 12, Стара Моравица, Бачка Топола024/741-005k.poslove@stcable.net
othon@stcable.net
www.otthon.org.rs
ДОМ ЗА ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, ТУТИНПештерска бр. 43, Тутин020/811-166domtutin@yahoo.com
ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА "ЧУРУГ", ЧУРУГКраља Петра I бр. 1а, Чуруг021/833-006domcurug21@gmail.com
www.domcurug.rs
ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА "1. ОКТОБАР", СТАРИ ЛЕЦСутјеска бб, Стари Лец013/874-020domlec@ptt.rs
http://dom1oktobarstarilec.rs/
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА "СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ", НОВИ БЕЧЕЈМаршала Тита бр. 77, Нови Бечеј023/771-079gcnb@open.telekom.rs
ДОМ ЗА ЛИЦА СА ОШТЕЋЕНИМ ВИДОМ "ЗБРИЊАВАЊЕ", ПАНЧЕВОБаваништански пут бр. 396, Панчево013/2310-780domzalicapan@open.telekom.rs
http://domzbrinjavanje.co.rs/
ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ И ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ, БЕОГРАДСветозара Марковића бр. 85а, Београд011/2682-278office@centarbgd.org.rs
www.centarbgd.edu.rs
УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ "ОБЛУТАК", ЗАЈЕЧАРСветозара Марковића бр. 6, Зајечар019/427-919oblutak.za@open.telekom.rs
ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ, МЛАДЕ И ОДРАСЛЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ “ЗРАЧАК”, ЧАЧАКНушићева бр. 24, Чачак032/331-944zracakca@open.telekom.rs
УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ "МАРА", НИШСестре Баковић бб, Ниш018/4291-972marinamilanov@gmail.com

Геронтолошки центри и домови за старе

Назив установеАдресаТелефонЛинкови
ГЦ "ЈЕЛЕНАЦ", АЛЕКСИНАЦМомчила Поповића бр. 156, Алексинац018/4800-176gcјelenac@gmail.com
ГЦ ЛЕСКОВАЦДелиградска бр. 7, Лесковац016/250-453gcles@ptt.rs
ГЦ СОМБОРПрвомајски булевар бб, Сомбор025/440-540so.gcsombor@оrg.rs
ГЦ ШАБАЦMишарских јунака бб, Шабац015/380-871gerontsab@open.telekom.rs
ГЦ БЕОГРАД – БЕЖАНИЈСКА КОСАМарије Бурсаћ 49, Земун011/2695-605direktor@ugcb.rs
ГЦ БЕОГРАД - ВОЖДОВАЦКачерска бр. 6-12, Вождовац011/2462-211vozdovac@ugcb.rs
ГЦ БЕОГРАД - КАРАБУРМАПљешевичка бр. 2, Карабурма011/2763-068karaburma@ugcb.rs
ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА, БЕОГРАДКумодрашка бр. 226а, Београд011/2462-778prihvat@sezampro.rs
ГЦ "СРЕМ", РУМАПавловчка бр. 126, Рума022/472-699office@gcsrem.co.rs
ГЦ БАЧКА ПАЛАНКАБанатска бр. 4, Бачка Паланка021/6044-423gcbackapalanka@gmail.com
ГЦ БЕЧЕЈСинђелићева бр. 140, Бечеј021/6912-108gercent@neobee.net
ГЦ ВРБАСМаршала Тита бр. 34, Врбас021/705-586gcvrbas@sbb.rs
ГЦ ВРШАЦБалканска бб, Вршац013/833-399gcvrsac.dir@gmail.com
ГЦ ЗРЕЊАНИНПринципова бр. 22-26, Зрењанин023/546-150geront.zr@beotel.rs
ГЦ ЈАГОДИНАБраће Дирак бр. 44, Јагодина035/252-012gcjagodina@gmail.com
ГЦ КАЊИЖААлеја Кестенова бр. 14, Кањижа024/874-279gerontk@eunet.rs
ГЦ КИКИНДАГенерала Драпшина бр 99, Кикинда023/0434-675gck.direktor@gmail.com
ГЦ КЊАЖЕВАЦКарађорђева бр.55, Књажевац019/731-635gcknjaz@verat.net
ГЦ КРАГУЈЕВАЦКраља Милана IV 90, Крагујевац034/504-301gerontoloski.kg@gmail.com
ГЦ КРУШЕВАЦКосовска бр. 116, Крушевац037/422-622geronto _ks@ptt.rs
ГЦ МАТАРУШКА БАЊАДрагутина Гвозденовића бр. 225, Матурашка Бања036/5411-144gcmb@tron-inter.net
ГЦ МЛАДЕНОВАЦФилипа Филиповића бр. 1, Младеновац011/8231-826gcmladenovac@gmail.com
ГЦ НИШРадних бригада бр.15, Ниш018/222-981direktor@gerontoloskicentarnis.org
socijalna@gerontoloskicentarnis.org
ГЦ НОВИ САДФрушкогорска бр. 32, Нови Сад021/450-266gerontns@neobee.net
ГЦ ОБРЕНОВАЦУзун Миркова бр.12, Обреновац011/8723-151doms@open.telekom.rs
ГЦ ПАНЧЕВОВојвођански булевар бр. 1, Панчево013/301-196gc013@open.telekom.rs
ГЦ СУБОТИЦААлеја Mаршала Тита бр.31, Суботица024/644-444gerontoc@gcsu.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА, ДИМИТРОВГРАДИве Андрића бр. 38, Димитровград010/361-793dspdmg@yahoo.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА, КУЛАМаршала Тита бр. 99, Кула025/728-150dsk1@open.telekom.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА, МОЛЈНА бр.105, Мол024/862-157moladadsp.ust@minrzs.gov.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА, ПРОКУПЉЕАрсенија Чарнојевић бр. 51, Прокупље027/321-116prokupljedsn@minrzs.gov.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА, СМЕДЕРЕВОСтарца Вујадина бр. 68, Смедерево026/4621-248domsd@sezampro.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА, СУРДУЛИЦАСрпских владара бб, Сурдулица017/813-577dom.surdulica@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ, АПАТИНБеоградска бр. 1, Апатин025/773-139domapatin@eunet.rs

Приватни домови за смештај одраслих и старијих

Назив установеАдресаТелефонЛинкови
НАЦИОНАЛНИ ДОМ, ВЛАДИМИРЦИЦара Лазара бр.20, Владимирци013/644-172nacionalni1@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "КУЋА ДОБРЕ НАДЕ ЛИОН", БЕОГРАДКосте Абрашевића бр.17, Београд011/3806-049
ДОМ ЗА БОРАВАК СТАРИХ ЛИЦА МИТРОВИЋ, БЕОГРАДЗрењанински пут бр.152, Борча011/2711-270biz.mitrovic@gmail.com
ДОМ ”МИРНА СТАРОСТ”, СУБОТИЦАТиха бр.12, Суботица064/0694-865
ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА ЛИЦА "СВЕТИ НИКОЛА", МЛАДЕНОВАЦЗлатиборска бр. 5, Младеновац063/1277-230office@svetinikola.co.rs
ДОМ ЗА СТАРЕ "МЕЛИОРВИТА", ЈАКОВОБољевачка бр. 141, Јаково011/8416-697info@meliorvita.rs
ДОМ ЗА СТАРЕ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "ДОЛЧЕ ВИТА КЕЈ", ЗЕМУНДр Недељка Ерцеговца бр.27а, Земун011/2193-416dolcevitakej@yahoo.com
ДОМ ЗА СТАРЕ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "ДОЛЧЕ ВИТА КЕЈ", РЈ ЗЕМУН – НОВА ГАЛЕНИКАРатарски пут бр. 39, Земун011/2085-661dolcevitakej@yahoo.com
ДОМ ЗА СТАРЕ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "ДОЛЧЕ ВИТА КЕЈ", РЈ БЕОГРАДВишњичка бања – Сланички пут бр. 107, Београд011/3752-337dolcevitakej@yahoo.com
ДОМ ЗА СТАРЕ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "ДОЛЧЕ ВИТА КЕЈ", РЈ ЗЕМУН – ШИЛЕРОВАШилерова бр. 23д, Земун011/3164-912dolcevitakej@yahoo.com
ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА ЛИЦА "КУЋА ДОБРА – ДЕСПОТОВИЋ", ВАЉЕВОПопучке бб, Ваљево014/2545-366kucadobra@yahoo.com
ДОМ ЗА НЕГУ И СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА "СЕНИОР МЕДИКЛАБ", БЕОГРАДВојводе Влаховића бр.22, Београд011/3960-154office@seniormediclub.org
ДОМ ЗА СТАРЕ "РЕНЕСАНСА - ДОМ" , БЕОГРАДДојранска бр. 21, Београд011/3943-266dom@renesansadom.com
ДОМ ЗА НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "ЛОНГ ЛИФЕ", БЕОГРАДИбарски пут бр.75, Београд011/8340-282office@longlife-dom.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "САН – ТИМ", БЕОГРАДМиљаковачки виногради бр. 19, Београд011/6565-068santimbgd@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРИЈЕ ГРАЂАНЕ "СТАРИ ПРИЈАТЕЉ", БЕОГРАДСретена Младеновића Мике бр. 28, Београд011/2341-614prijatelj.stari@yahoo.com
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ "МОЈА КУЋА", БЕОГРАД СУРЧИНБраће Новковић бр. 48, Сурчин011/8440-026moja.kuca@open.telekom.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ ПЕНЗИОНЕРА И ДРУГИХ СТАРИХ ЛИЦА "СВЕТИ ЂОРЂЕ", БЕОГРАДКрагујевачки пут VII, Авала011/8054-355svetidjordjeavala@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА "ДУГА ПЛУС", БЕОГРАДКружни пут бр. 11Е, Лештане011/8031-655vasaduga@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "МОЈА ОАЗА", БЕОГРАДХерцеговачка бр.13, Земун011/3160-780
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА "ТОПЛИ ДОМ", БЕОГРАДСланачки пут бр. 99, Вишњичка Бања011/2086-206office@toplidom.org
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "КНЕЖЕВИ КОНАЦИ", ВРЊАЧКА БАЊАКнеза Милоша бр. 152, Врњачка Бања036/617-260knezevikonaci@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ "СТЕНТ ПЛУС", БЕОГРАДОрфелинова бр.14, Београд011/3960-185radivojestojanovic0@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "ХЕЛП", НЕГОТИНТимочка бр. 1, Неготин019/528-016domzastarehelp@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "ЛУГ", МЛАДЕНОВАЦБрестовачка бр. 29, Младеновац011/8213-981centarlug@yahoo.com
ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА ЛИЦА "ХОМОЉСКИ РАЈ", КУЧЕВОИлије Гојковића бр. 5, Кучево012/852-457
ДОМ ЗА СТАРИЈЕ ОСОБЕ "МИЉАКОВАЧКИ ОДМОР", БЕОГРАДМиљаковачка стаза бр. 44, Београд011/7589-062miljakovackiodmor@gmail.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ ПЕНЗИОНЕРА И ДРУГИХ СТАРИХ ЛИЦА "СЕНИОР ПЛУС", БЕОГРАДЛиповачки пут бр. 13, Београд011/7875-040
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ "НАНА", БЕОГРАДМурманска бр. 23, Београд011/3821-312domnana09@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "СУНЧАНА ЈЕСЕН", ЛЕСКОВАЦДурмиторска бб, Лесковац016/247-511
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ СТАРИХ "АГАПЕ", БЕОГРАДЗаплањска бр.76, Београд011/3961-848info@domagape.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "РАДОСТ", НЕГОТИНЂердапска бр. 1, Неготин019/548-237biljanadidic@yahoo.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "ДОЖИВЕТИ СТОТУ", БЕОГРАД ЗЕМУНШилерова бр. 37, Земун011/2102-985info@dozivetistotu.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "УНА", БЕОГРАДПавла Лабата бр. 36, Београд011/3097-200office@unadom.rs
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА "МЕДИКАЛИЈА", БЕОГРАДСаве Ковачевић бр.4б, Београд011/3319-522dommedikalija@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ "СВ. НИКОЛА", НЕГОТИНБадуњевска бб, Неготин019/542-272
ДОМ ЗА БРИГУ О СТАРИМ ЛИЦИМА "КОСМАЈСКИ КОНАК", БЕОГРАДДоситејева бр. 2, Београд011/8251-414kosmajskikonak@hotmail.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА "ВИЛА КАТАРИНА", КЊАЖЕВАЦКарађорђева бб, Књажевац019/732-359demetraknj@open.telekom.rs
ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА ЛИЦА "НИНА", БЕОГРАДБачка бр. 21, Јајинци011/3936-832domzastarenina@yahoo.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА "АНДРЕА", БЕОГРАДЕмила Затопека бр. 18, Београд011/407-3223office@dom-andrea.rs
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ "ПАУН", УМЧАРИМоше Пиједе бр. 82, Умчари011/8541-820dompaun@gmail.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА "МАРИНА", БЕОГРАДДушка Радовића бр. 15б, Београд011/3809-222domzastare.marina@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "КУЋА ДОБРЕ НАДЕ", БЕОГРАДВојводе Хрвоја бр. 8, Београд011/2711-270biz.mitrovic@gmail.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА "ОЛГА", БЕОГРАДВелетињска бр. 5, Котеж011/6454-475office@kucadobrenade.com
ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА ЛИЦА "ВИКТОРИЈА", БЕОГРАДВајара Ђоке Јовановића бр. 27, Београд011/3467-714domkatarina@sbb.rs
ДОМ ЗА СТАРЕ "АМФОРА ПЛУС", БЕОГРАДНикшићка бр.14, Београд011/2717-501
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА "ВИКТОРИЈА МЕДИКА", БЕОГРАДДеспотовачка I, бр. 13, Београдinfo@viktorija.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА "КРУНА", БЕОГРАДСветог Николе бр. 43, Београд011/2427-891domkruna@yahoo.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "МИРНО ДОБА", ЛАЗАРЕВАЦМилована Лазаревића бр. 103, Лазаревац011/2427-891
ДОМ ЗА СТАРЕ "БАКА И ДЕКА", БЕОГРАДБановићка бр. 6, Београд011/2992-117
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА И ПЕНЗИОНЕРА "МЕЛИНУМ", БЕОГРАДИсидора Станојевића бр.105, Београд011/317-0589
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА "ОАЗА", БЕОГРАДХерцеговачка бр. 13, Земун011/3166-303
ДОМ ЗА СТАРЕ "ДОМ МИЛИДОМ", БЕОГРАД ЗЕМУНРатарски пут бр. 39, Земун011/2992-117dommilidom@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "ЗЛАТНО ДОБА", ЈАКОВОБраће Витамировић бр. 22, Јаково011/8417-403zlatnodobajakovo@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "ПЛАВИ ХОРИЗОНТИ", БЕОГРАДЈована Бошковића бр. 7, Београд011/3170-057info@plavihorizonti.rs
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА "ОПОРАВАК", БЕОГРАДЉубичица бр. 1б, Београд011/3948-170
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА "ЗЕЛЕНИ ДОМ", БЕОГРАДДрварске чесме, Београд011/2758-268info@zeleni-dom.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ "ЗЛАТИБОРСКА ДОЛИНА", ЧАЈЕТИНАБела земља бб, Љубане031/572-008
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И ОДРАСЛИХ И СТАРИХ "ВИНИЈУМ", ЧАЧАК, КАЧУЛИЦЕКачулице бб, Чачак065/3515-050vinijum@gmail.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ "СЕНЕКТА", БЕОГРАДПетра Кочића бр. 35а, Земун011/3165-148senekta.dzs@gmail.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ "ЕНЦИЈАН", БЕОГРАДДушана Кведера бр. 13, Београд011/6504-930
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ "БГ ДОМ 56", БЕОГРАДЈована Поповића бр.13, Београд011/3973-693slavica.banjac@bgdom56.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "СОКО", БЕОГРАДВладимира Назора бр. 6, Врчин011/8054-183
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "ХОМОЉСКИ РАЈ 2", КУЧЕВОЛоле Рибара бр. 5, Кучево012/852-457
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "ВИКТОРИЈА", НОВИ БЕОГРАДГандијева бр.218, Београд011/2284-496
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "НИНА ПЛУС", БЕОГРАДВојводе Влаховића бр. 6, Београд011/2468-057
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "ДОМ ЛЕНА", БЕОГРАДДушана Срезојевића бр. 4, Београд011/3467-959office@domlena.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "ИКТУС", БЕОГРАДБеоградска бр. 216, Сремчица011/2527-165office@ictus.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "ВИВА", БЕОГРАДУгриновачки пут бр. 5, Београд062/300-600vivacitygroup@gmail.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "АЛТИНА", ЗЕМУН Сервантесова бр. 8, Земун062/9615-746
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "HOLIDАY HOUSE", БЕОГРАД Стара липовица бр.170, Београд064/1408-998pansionzastare@gmail.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "ДОМ ГРУЈИЋ", НЕГОТИНПризренска бб, Неготин019/541-464
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "ДОМ МАРИЈА", БЕОГРАДВојводе Влаховића бр.20д, Београд011/3961-877info@domzastare.info
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "МЕДМАРИС", БЕОГРАДБулевар ослобођења бр.26, Београд011/3944-018kontakt@medmaris.rs
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "ЗРЕЛО ДОБА", БЕОГРАДСланачки пут бр. 137, Вишњичка Бања061/2252-251zrelodoba@dr.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "СТАРА ПРУГА", УМКАТучепска бр. 3, Умка011/8027-101office@domzastare-strarapruga.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "АНТИЋ КАН", БЕОГРАД ЗЕМУНЈозе Шћурле бр. 28, Земун011/7129-403anticdom@yahoo.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "ОДИСЕЈА", ЗЕМУН Војни пут бр. 269, Земун011/3961-877
ДОМ ЗА СТАРЕ "ГАЗЕЛА", КОВИН, МРАМОРАК2. Октобра бр. 134, Ковин064/2421-259
ДОМ ЗА СТАРЕ "МАКСИМОВИЋ", СУБОТИЦАРадноти Миклоша бр. 42, Суботица024/547-607
ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА ЛИЦА "АДАМ", КОВАЧИЦАЈНА бр.105, Ковачица013/661-852
УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА "БЕТАНИЈА", СУБОТИЦААксентија Маротића бр. 62, Суботица024/566-887betanijasu@yahoo.com
ДОМ СТАРИХ "АЛИБУНАР", АЛИБУНАРЖарка Зрењанина бр.18, Алибунар013/641-144domzastaralica@open.telekom.rs
ДОМ ЗА СТАРЕ "VILLA ANCORA", ПАЛИЋЗеленгорска бр. 21, Палић024/545-620
ДОМ ЗА СТАРЕ "МАРИНА", СЕНТАЗмај Јове Јовановић бр. 25, Сента061/2070-040
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА "АТЕРОС", СУБОТИЦАПаје Маргановића бр. 32, Суботица024/571-794aterossu@yahoo.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "ЗЛАТНА ЈЕСЕН", СУБОТИЦАПалмотићева бр. 4а, Суботица024/566-887
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА "КОНАК", СРЕМСКА КАМЕНИЦАКраља Петра I, бр. 3, Сремска Каменица021/463-819gerontokonak@gmail.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "ВИВЕРЕ", СУБОТИЦАЛовћенска бр.7, Суботица024/534-250
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА "СТАРА БЕЖАНИЈА", НОВИ БЕОГРАДСурчински пут бр. 11, Нови Београд011/2260-559info@starabezanija.com
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ "ЕСКУЛАП", НИШТопличких партизански одред бб, Ниш024/556-198
ДОМ ЗА СТАРЕ "СУНЧАНА ПАДИНА", БЕОГРАДСергеја Николића бр. 8, Београд011/3468-009
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ ЛИЦА"ЛАРА", БЕОГРАДТорлачки вис бр. 2, Јајинци011/3941-992office@domlara.rs
ДОМ ЗА СТАРЕ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА"ЕЛИЗАБЕТА", БЕОГРАДЧетврте Флавијеве легије бр. 16, Београд011/2993-041info@elizabeta.rs
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ"ДОМ КОНАК", БЕОГРАДТржичка бр. 6, Бегоград011/2864-396
ДОМ "КАТАРИНА"ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА, БЕОГРАДЧедомира Митровића бр. 20, Београд011/3467-714domkatarina@yahoo.com
ДОМ ЗА СТАРЕ "ДВОЈЕ”, ЧАЧАКСело Вранићи бб, Чачак
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА ВИС, УМКАМилија Станојевића бр. 83, Умка011/8026-489
ДОМ ЗА СТАРЕ "КОСТИЋ", БЕОГРАДМихаила Петрова бр. 8, Београд011/2864-396kosticdomdoo@gmail.com
ПАНСИОН ЗА СМЕШТАЈ И БРИГУ О СТАРИМ ЛИЦИМА "СВЕТИ НИКОЛА", МЛАДЕНОВАЦЗлатиборска бр. 5, Младеновац011/8236-396
НАШЕ ТРЕЋЕ ДОБА БЕОГРАД СУБОТИЦАФилипа Кљајића бр. 11, Суботица024/456-2398
ДОМ ”НАНА”, БЕОГРАДМурманска бр.23в, Београд011/382-13-12domnana09@gmail.com

Други пружаоци услуга социјалне заштите

Назив установеАдресаТелефонЛинкови
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И СВИХ ОБЛИКА РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА "АТИНА", БЕОГРАДЋустендилска бр. 28, Београд061/6384-071office@atina.org.rs
http://atina.org.rs/
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ПРОМОВИСАЊЕ ИНКЛУЗИЈЕ СРБИЈЕ, БЕОГРАДКнеза Милоша бр. 16, Београд011/2645-267info@sapi.rs
www.sapi.rs
МЕЂУНАРОДНА МРЕЖА ПОМОЋИ ИАН, БЕОГРАДЂуре Даничића бр. 5, Београд011/3229-732office@ian.org.rs
www.ian.org.rs
САВЕЗ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ БЕОГРАД, БЕОГРАДПанчићева бр. 16, Београд011/2184-533offtice@cerebralbg.net
www.cerebralbg.net
САВЕЗ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ СРБИЈЕ, БЕОГРАДПанчићева бр. 12, Београд011/3281-594savezsrbije@cerebralnaparaliza.rs
www.cerebralnaparaliza.rs
УДРУЖЕЊЕ СТРУЧЊАКА ЗА ПОДРШКУ ДЕЦИ ИПОРОДИЦИ “ФИЦЕ СРБИЈА”, БЕОГРАДДр Ивана Рибара бр. 168, Београд011/3448-629ficesrbija@sbb.rs
http://ficesrbija.rs/
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “СНАГА ПРИЈАТЕЉСТВА” - AMITY, БЕОГРАДПариске комуне бр. 1/12, Нови Београд011/6690-122nada@amity-yu.org
www.amity-yu.org
АУТОНОМНИ ЖЕНСКИ ЦЕНТАР, БЕОГРАДТиршова бр. 5а, Београд011/2687-190azc@azc.org.rs
http://www.womenngo.org.rs/
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ "ГРИГ”, БЕОГРАДБулевар Деспота Стефана бр. 41, Београд011/3344-901office@cspa-grig.org
www.cspa-grig.org
ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ МЛАДИХ, БЕОГРАДШајкашка бр. 27/40, Београд011/3390-258office@cim.org.rs
www.cim.org.rs
НОВОСАДСКИ ХУМАНИТАРНИ ЦЕНТАР, НОВИ САДАрсе Теодоровића бр. 3, Нови Сад021/423-021nshc@eunet.rs
www.nshc.org.rs
ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ РАНОМ РАЗВОЈУ И ПОРОДИЧНИМ ОДНОСИМА “ХАРМОНИЈА”, НОВИ САДБулевар Ослобођења бр. 147, Нови Сад021/450149harmonija.c@gmail.com
http://centarharmonija.rs/
ЕКУМЕНСКА ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА, НОВИ САДЋирила и Методија бр. 21, Нови Сад021/466-588office@ehons.org
www.ehons.org/rs
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ВРАЊЕМоше Пијаде бб, Врање017/421-703domvr@verat.net
www.cszvr.org.rs
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА", КРАГУЈЕВАЦКраља Александра Првог Карађорђевића бр.103, Крагујевац034/355-486centarkg@kneginjaljubica.org.rs
www.kneginjaljubica.org.rs
НВО "ВИЗИЈА" КРАГУЈЕВАЦКнеза Милоша бр. 17, Крагујевац034/ 324-618kontakt@vizijakg.org
www.vizijakg.org
НВО "ВИЗИЈА" КРАГУЈЕВАЦКнеза Милоша бр. 17, Крагујевац034/ 324-618kontakt@vizijakg.org
www.vizijakg.org
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ЗЛАТИБОРСКИ КРУГ”, ЧАЈЕТИНАСлободана Пенезића бр. 31, Чајетина031/831-709zkrug@open.telekom.rs
ДРУШТВО ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ, ИВАЊИЦАВемјамина Маринковића бр. 6, Ивањица032/662-397cdpivanjica@open.telekom.rs
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "КОКОРО" БОРЦара Лазара бр. 7, ламела II, Бор030/2496-761kokorom@open.telekom.rs
http://kokoro.org.rs/
ДРУШТВО ЗА ПОМОЋ МНРО "МОЗАИК”, БОР9. бригаде бр. 12, Бор030/457-808bor.mozaik@gmail.com
mozaikmnrobor030@gmail.com
www.mozaikbor030.co.rs
ГРАДСКИ САВЕЗ СОЦИЈАЛНО ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, СМЕДЕРЕВОДине Манчића бр. 1, Смедерево026/4631-536info@savezosi.org
www.savezosi.org
ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, КРУШЕВАЦПетра Кочића бб, Крушевац037/3501-133centarosiks@gmail.com
УДРУЖЕЊЕ "ЦАРИБРОД", ДИМИТРОВГРАДВасил Левски бр. 15, Димитровград066/6361-466udruzenje.caribrod@gmail.com
УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ МНРО "ПЛАВА ПТИЦА", КУЛАЛењинова бр. 17, Кула025/724-177plavapticamnro@gmail.com
www.plavaptica.org.rs
УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ДЕЦЕ И МЛАДИХ "КОРАК НАПРЕД", КРУШЕВАЦДушанова бр. 59а, Крушевац064/3036-861koraknapredks@gmail.com
УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ МНРО, ТРСТЕНИКРадоја Крстића бб, Трстеник037/710-094mnrots@yahoo.com
УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ, ВРЊАЧКА БАЊАЦара Душана бр. 20, Врњачка Бања063/638-704urdour.vb.@hotmail.com
УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ДЕЦИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА "НАШИ СНОВИ", ВАЉЕВОВладе Даниловића бр. 8, Ваљево014/284-319db.nasisnovi@gmail.com
УДРУЖЕЊЕ “НА ПОЛА ПУТА”, ПАНЧЕВОЖарка Зрењанина бр. 52/11, Панчево013/341-960contact@napolaputa.org
www.napolaputa.org
НВО "ДОМОВИК", КОСОВСКА МИТРОВИЦАДрварска бр. 7/32, Косовска Митровица028/499-801office@domovik.org
www.domovik.org
ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАЈКИ И ДЕЦЕ “ИЗИДА”, ФЕКЕТИЋМали Иђош, Фекетић бб024/739-141izidafelketics@gmail.com
www.izida.org.rs