Комисијa за полагање испита за лиценцу
РОДИТЕЉСТВО – ДАР, ТЕШКОЋА, ШАНСА
Одлука о организовању испита за лиценцу
Обавештење за лиценциране стручне раднике
Традиционални сусрети социјалних радника – „Супревизија у социјалном раду“
Међународна конференција 66. Конгрес психолога “Футуризам у психологији”
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Кодекс професионалне етике стручних радника социјалне заштите Србије

Списак лиценцираних стручних радника

Водичи, извештаји, налази

Преузимање образаца и документације

инфо панел

календар догађаја

лиценце

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Партиципација одраслих и старијих корисника у социјалном раду
Партиципација одраслих и старијих корисника у социјалном раду
Aug 11 all-day
Партиципација одраслих и старијих корисника у социјалном раду @ Belgrade | Serbia
Назив акредитованог програма обуке: ”Партиципација одраслих и старијих корисника у социјалном раду” Датум одржавања: 11-12.08.2018. године Место одржавања: Београд Цена обуке: За све информације о цени обуке контактирати организатора Контакт информације:  prijavazaobuku@gmail.com
12
Партиципација одраслих и старијих корисника у социјалном раду
Партиципација одраслих и старијих корисника у социјалном раду
Aug 12 all-day
Партиципација одраслих и старијих корисника у социјалном раду @ Belgrade | Serbia
Назив акредитованог програма обуке: ”Партиципација одраслих и старијих корисника у социјалном раду” Датум одржавања: 11-12.08.2018. године Место одржавања: Београд Цена обуке: За све информације о цени обуке контактирати организатора Контакт информације:  prijavazaobuku@gmail.com
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ОБАВЕШТЕЊЕ

Подсећамо лиценциране стручне раднике да су у обавези да до краја текуће календарске године поднесу Комори социјалне заштите одговарајуће доказе о броју стечених бодова у протеклом периоду (потврде, сертификате, уверења)
(чл.10 Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити).

Молимо стручне раднике да Комори социјалне заштите благовремено достављају све промене које се односе на њихов статус (промена радног статуса, радне организације, личних података и др.) на обрасцу – „Захтев за промену података“ који можете преузети на сајту Коморе социјалне заштите у делу „Обрасци“.

Стручна служба Коморе

РОДИТЕЉСТВО – ДАР, ТЕШКОЋА, ШАНСА

Цeнтар зa сoциjaлни рaд Ниш, Саветовалиште за породицу и Комора социјалне заштите, 18 и 19. 10. 2018. гoдинe организује 24. Oктoбaрскe сусрeтe у сoциjaлнoj зaштити.

Teмa oвoгoдиших Oктoбaрских сусрeтa je:
РОДИТЕЉСТВО – ДАР, ТЕШКОЋА, ШАНСА

Стручни скуп ће бити организован кроз панел предавања и округли сто

Пoзивaмo вас,  дa aпстрaктe свojих рaдoвa пoшaљeтe нajкaсниje дo 31.08.2018. гoд. Рaдoви ће нaкoн Oктoбaрских сусрeтa бити oбjaвљeни у Moнoгрaфиjи рaдoвa.

Сa нaмa мoжeтe кoнтaктирaти путeм email-a oktobarski@csr-nis.rs

тeлeфoнoм: 018 244 881 и 018 244 866, лoкaл 129 и 131 и 018 248 439, фaкс: 018 241140

Aдрeсa нa кojу нaм мoжeтe слaти рeзимee рaдoвa и тeмe je:

ЦEНTAР ЗA СOЦИJAЛНИ РAД НИШ, СAВETOВAЛИШTE ЗA ПOРOДИЦУ

Ул.Свeтoзaрa Maркoвицa 41, Н ИШ

email: oktobarski@csr-nis.rs

Срдaчнo Вaс пoздрaвљaмo.
Зоран Јовић, директор Центра за социјални рад Ниш
Сандра Перић, директор Коморе социјалне заштите

преузимање лиценци

списак лиценцираних радникa

списак одузетих лиценци

календар догађаја

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Партиципација одраслих и старијих корисника у социјалном раду
Партиципација одраслих и старијих корисника у социјалном раду
Aug 11 all-day
Партиципација одраслих и старијих корисника у социјалном раду @ Belgrade | Serbia
Назив акредитованог програма обуке: ”Партиципација одраслих и старијих корисника у социјалном раду” Датум одржавања: 11-12.08.2018. године Место одржавања: Београд Цена обуке: За све информације о цени обуке контактирати организатора Контакт информације:  prijavazaobuku@gmail.com
12
Партиципација одраслих и старијих корисника у социјалном раду
Партиципација одраслих и старијих корисника у социјалном раду
Aug 12 all-day
Партиципација одраслих и старијих корисника у социјалном раду @ Belgrade | Serbia
Назив акредитованог програма обуке: ”Партиципација одраслих и старијих корисника у социјалном раду” Датум одржавања: 11-12.08.2018. године Место одржавања: Београд Цена обуке: За све информације о цени обуке контактирати организатора Контакт информације:  prijavazaobuku@gmail.com
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

лиценце

преузимање лиценци

списак лиценцираних радникa

списак одузетих лиценци

ОБАВЕШТЕЊЕ

Подсећамо лиценциране стручне раднике да су у обавези да до краја текуће календарске године поднесу Комори социјалне заштите одговарајуће доказе о броју стечених бодова у протеклом периоду (потврде, сертификате, уверења)
(чл.10 Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити).

Молимо стручне раднике да Комори социјалне заштите благовремено достављају све промене које се односе на њихов статус (промена радног статуса, радне организације, личних података и др.) на обрасцу – „Захтев за промену података“ који можете преузети на сајту Коморе социјалне заштите у делу „Обрасци“.

Стручна служба Коморе

инфо панел

Close Menu