60. година образовања социјалних радника у Босни и Херцеговини

60. година образовања социјалних радника у Босни и Херцеговини

Конференцијом “60 година образовања социјалних радника у Босни и Херцеговини”, Факултет политицких наука, Универзитета у Сарајеву, обележио је велики јубилеј. Конференција је одрзана у Сарајеву 11.октобра 2018.године. Излагачи су били како домаћи из Босне и Херцеговине, тако и из земаља у региону. Комора социјалне заштите је имала активно учешће, али и други представници из Републике Србије: Факултет политичких наука у Београду, Факултет за спец.едукацију и рехабилитацију Београду, Удружење “Асоцијација социјалних радника”. Конференција је представљала још једну прилику да се изврши анализа и компарација различитих система образовања социјалних радника али и функционисања система социјалне заштите и социјалне политике. Надамо се да ће Комора социјалне заштите наставити да учествује у активностима ради развоја међународне сарадње у овој области. асоцијација социјалних радника