4. конференција о супервизији

4. конференција о супервизији

Комора социјалне заштите је на позив председнице организационог одбора, професорке Марине Ајдуковић присуствовала 4.конференцији о супервизији под називом “Супервизија за сувремену праксу”, која је одржана од 14-16.марта у Опатији. На конференцији су представљени теоријски модели супервизије, анализирана су достигнућа и изазови и представљена најновија сазнања о вештинама, методама рада и етичким дилемама у супервизији. Током пленараних предавања, радионица и округлих столова представљена су најважнија питања развоја супервизије.

Директорка Коморе социјалне заштите, Сандра Перић имала је прилику да одговара на питања учесника конференције и да на тај начин представи предности модела супервизије који се примењује у Србији.

У циљу јачања међународне сарадње и размене искустава успостављени су бројни контакти и договорене студијске посете.