26. ОКТОБАРСКИ СУСРЕТИ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ – „ОРГАН СТАРАТЕЉСТВА-НЕЗАШТИЋЕНИ ЗАШТИТНИК“

Међународна конференција под називом 26. октобарски сусрети у социјалној заштити „Орган старатељства – незаштићени заштитиник“ у организацији Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш – Саветовалишта за брак и породицу и Коморе социјалне заштите, одржаће се 21. и 22. октобра 2021. године online преко Zoom платформе.

Одлуком Коморе социјалне заштите број 55075-2524/2021, скуп је категорисан као Међународна конференција.

Учешћем на скупу стручни радници остварују право на 10 (десет) пасивних бодова.

Цена котизације за стручне раднике које су чланови Коморе износи 1000,00 динара, док цена котизације за стручне раднике који нису чланови Коморе 2000,00 динара.

Инструкције за пријаву учесника:

Молимо Вас да доставите следеће податке:

  • списак заинтересованих стручних радника (име и презиме)
  • податке о установи (ПИБ, Матични број, ЈБКЈС) уколико је неопходно регистровати фактуру у ЦРФ-а

Пријаву доставите електронским путем на е-mail edukacije@komorasz.rs у што краћем временском року.

Уколико стручни радници сами сносе трошкове котизације, инструкције за уплату, добиће након пријаве.

За додатне информације назвати 065/ 9958-103 (Марија Стевановић)