Унапређење факултетског образовања у областима креирања социјалне политике и пружања социјалних услуга

У оквиру обележавања међународног дана социјалних радника Факултет политичких наука у Београду организује Завршну конференцију ТЕМПУС пројекта “Јачање високог образовања за развој социјалне политике и унапређење пружања социјалних услуга”.
Учесници конференције су инострани и домаћи универзитети (Универзитет у Зиленду, Данска; Универзитет у Лондону – Институт за образовање, Уједињено Краљевство; Универзитет у Катањи – Одељење за политичке и друштвене науке, Италија; Универзитет у Нишу – Филозофски факултет; Универзитет у Новом Саду – Филозофски факултет и Универзитет у Београду – Факултет политичких наука), заједно са развојним институцијама и професионалним удружењима која раде у повезаним областима (Републички завод за социјалну заштиту, Удружење стручних радника социјалне заштите, Асоцијација центара за социјални рад и Центар за самостални живот особа са инвалидитетом). Циљ конференције је представљање резултата рада на пројекту и упознавање стручне јавности са њима.

Како смо уверени да ће пројекат допринети осавремењавању квалитета образовања у областима социјалног рада, социјалне политике и социјалне педагогије, увећању броја дипломираних професионалаца и побољшању њихових компетенција, а затим и последичном унапређењу струке, позивамо Вас да дођете на Завршну конференцију.

Конференција ће се одржати на Факултету политичких наука, Јове Илића 165, Београд, у петак,24. марта 2017. године, са почетком у 10:30и трајаће до 15:30 сати

Комора социјалне заштите је извршила категоризацију научно стручног скупа и активни уучесници остварују 20, а пасивни 10 бодова.


 

 

  1ts  2ts  3ts

 

Завршна конференција TEMPUS SHESPSS
Јачање високог образовања за развој социјалне политике и унапређење пружања социјалних услуга
24. март 2017
Факултет политичких наука, Јове Илића 165, Београд
______

9:45 -10:15 Регистрација 

10:15 – 10:50 Добродошлица
Проф. др Невенка Жегарац, Универзитет у Београду – ФПН
Представник Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Представник Темпус канцеларије 

10:50 – 11:10 SHESPSSпројекат – циљеви и исходи
Проф. др Јелисавета Тодоровић, Универзитет у Нишу – ФФ

11.10 – 12:10 Нови студијски програми на три универзитета у Србији и резултати пилотирања
Проф. др Наталија Јовановић, проф. др Данијела Гавриловић, Универзитет у Нишу – ФФ
Проф. др Зорица Кубурић, Универзитет у Новом Саду – ФФ
Ас. МА Анита Бургунд и проф. др Јасна Хрнчић, Универзитет у Београду – ФПН

12:10 – 13.00 Допринос европских партнера циљевима SHESPSSпројекта
Проф. др Jesper Stage Peteresen, University College Zealand, Данска
Проф. др Claire Cameron, Institute of Education, University of London, Уједињено Краљевство
Проф. др Mariagiovanna Laudani, University of Catania, Италија

13:00 – 13:30 Кафе пауза

13:30 – 14:00 Партнерство са професионалном заједницом
Славица Милојевић, Републички завод за социјалну заштиту 

14:00 – 14:45 Публикације као резултат пројекта 
Проф. др Драгана Захаријевски, проф. др Јасмина Петровић, проф. др Весна Анђелковић, Универзитет у Нишу – ФФ
Доц. др Наталија Перишић, Универзитет у Београду – ФПН
Проф. др Марко Шкорић, Универзитет у Новом Саду – ФФ