Улога социјалне заштите у континуираној медицинској едукацији – завештање тела одржана 12. маја 2017.

Улога социјалне заштите у континуираној медицинској едукацији – завештање тела одржана 12. маја 2017.

У  петак, 12. маја 2017. године, на Институту за анатомију „Нико Миљанић“ одржан је скуп „Улога социјалне заштите у континуираној медицинској едукацији – завештање тела“. Уз присуство неочекивано великог броја полазника, курс су организовали Медицински факултет Универзитета у Београду, Комора социјалнe заштите и организациони одбор 2nd THEORETICAL, PRACTICAL & HANDS-ON INTERNATIONAL COURSE IN PERIPHERAL NERVE AND BRACHIAL PLEXUS SURGERY, који ће се одржати у Београду, од 31. октобра до 3. новембра 2017. године. Скуп су поздравили  Србијанка Ђорђевић, директорка Коморе социјалнe заштите и проф. др Ласло Пушкаш, шеф Катедре за ужу научну област Анатомија Медицинског факултета у Београду.

Проф. др Лукас Расулић, председник Организационог одбора међународног курса, председник Друштва неурохирурга Србије и Југоисточне Европе, приказао је досадашња искуства у организовању курсева сличне провинијенције у свету и истакао да је ово први такав едукативни скуп у Србији и овом делу региона изузев Словеније.

Проф. др Милан Милисављевић, редовни професор на Катедри за ужу научну област Анатомија, који је имао прилике да борави у САД у више наврата, показао је начин на који се  континуиране едукације организују на територији САД, подвукавши неопходност постојања агенција, акредитованих у сврху организације КМЕ.

Проф. др Бранислав Филиповић, управник Института за анатомију „Нико Миљанић“ представио је досадашња искуства у завештањима тела, начин легислације и законских одредаба Закона о здравственој заштити РС, од 2013. године. Указао је на неопходност сарадње социјалиних служби и Медицинског факултета у Београду у вези реализације достављања умрлих лица без родбине ради едукације као редовних студената тако и лекара на специјализацији  и континуиране едукације специјалиста.

Донети су следећи закључци:

  1. Неопходна је сарадња између  центара за социјални рад, установа социјалне заштите и Института за анатомију „Нико Миљанић“ ради информисање грађана о могућностима завештања тела Институту.
  2. Неопходно је побољшати генералну информисаност грађана о могућностима донације тела у едукативне , кроз писане и електронске медије и путем пригодних флајера
  3. Сходно члану 227. ЗОЗЗ РС, поред других институција и  установе социјалне заштите су дужне да у року од 12 часова по сазнању о смрти лица без родбине обавесте Факултет, односно Институт за анатомију, а у сврху преузимања тела од стране стручних лица Института.
  4. Донацију тела у едукативне сврхе ( преминула лица без родбине) може обавити само институција, никако појединац.
  5. Трошкове сахране уз поштовање евентуалних жеља покојника сноси Факултет у оквиру својих могућности. Факултет не даје никакву материјалну компензацију за информације о смрти лица без родбине, јер би се то противило етичком кодексу медицинске струке.
  6. Центри за социјални рад и установе социјалне заштите ће поштовати сваку одлуку  везану за завештање тела донету у тренуцима и времену пуне пословне способности корисника услуга социјалне заштите.
  7. Потребно је наставити са организацијама скупова сличног карактера, јер су запослени у социјалним службама показали заинтересованост за учешће у њима.
  8. Са  донетим закључцима потребно је упознати  стручне раднике и сараднике из свих центара и установа  социјалне заштите, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, представнике  локалних самоуправа, комуналне и мртвозорне службе локалних самоуправа и све друге релевантне структуре.