Традиционални сусрети социјалних радника – 01. јун 2018.

Поштовани,

Обавештавамо вас да се у петак 01. јуна 2018. године одржавају традиционални сусрети социјалних радника на Факултету политичких наука у Београду, при чему ће тема научно – стручног скупа бити „Супревизија у социјалном раду“. Позивамо вас да у што већем броју присуствујете стручном скупу и дате допринос размени знања и исуства у области супервизије и давању предлога за унапређење ове области у систему социјалне заштите.

Теме скупа ће бити следеће:

  • Супервизија у социјалном раду;

  • Изазови супервизије у систему социјалне заштите;

  • Лиценцирање супервизора у систему социјалне заштите;

  • Екстерна супервизија као механизам управљања системом социјалне заштите;

  • Успостављање радне алијансе између супервизора и супервизанта;

  • Пракса заснована на доказима у супервизији у социјалном раду;

  • Етичке дилеме у супервизији;

  • Психосоцијални програм починиоца партнерског насиља;

  • Викаријска траума;

  • Супервизија теренске праксе.

Поред професора са Факултета политичких наука, излагања на скупу ће имати и представници Коморе социјалне заштите, Републичког завода за социјалну заштиту, затим колеге из система социјалне заштите као и представници Асоцијације системских породичних терапеута. Скуп је категорисан од стране Коморе социјалне заштите као национална конференција и присуством на скупу, излагачи оставрују 15 активних бодова, док слушаоци остварују 5 пасивних бодова.

Место одржавања стручног скупа: Факултет политичких наука, Јове Илића 165, Београд

Време одржавања: 10:15 – 14:15 часова.