Традиционални сусрети социјалних радника – „Супревизија у социјалном раду“

На Факултету политичких наука у Београду одржани су традиционални сусрети социјалних радника  01. јуна 2018. године.

 Тема научно – стручног скупа била је  „Супревизија у социјалном раду“.

Скуп је отворио декан факултета проф. др Драган Симић, а уводну реч су имали проф. др Ана Чекеревац и проф. др наука Јасна Вељковић које су указале на значај супервизије у систему социјалне заштите.

Проф. др Јасна Вељковић појаснила је терминолошки најзначајније појмове и указала на основне функције супервизије,  као и на значај креативне супервизије, при чему је посебан акценат ставила на подржавајућу улогу супервизора  у односу на водитеље случаја.

Социјална радница и супервизорка у Центру за социјални рад Стара Пазова, Весна Трбовић говорила је о изазовима и могућностима супервизије у систему социјалне заштите и осврнула се на тешкоће са којима се супервизори суочавају у свакодневном раду. Посебно је истакла да је у многим Центрима за социјални рад број запослених испод стандарада, те да ова чињеница у великој мери отежава адекватно испуњавање сврхе и функције супервизије, с обзиром на вишеструке улоге супервизора.

Представник Републичког завода за социјалну заштиту, Милан Самарџија, говорио је улози Републиког завода за социјалну заштиту у пружању подршке супервизорима. Он је појаснио форме подршке који Завод пружа супервизорима и указао је на обуке које је Завод креирао, а тичу се усавршавања супервизора.

Директор Републичког завода за социјалну заштиту, Божидар Дакић указао је на значај екстерне супервизије и појаснио тешкоће и изазове са којима се суочавају стручни радници у систему социјалне заштите. Он је објаснио на који начнин би екстерна супервизија допринила квалитету рада супервизора, уз анализу позитивних исхода који би овај модел могао да пружи систему социјалне заштите.

Представница Коморе социјалне заштите, социјална радница Мирјана Николић говорила је о лиценцирању супервизора у систему социјалне заштите. Она је појаснила услове за лиценцирање супервизора у систему социјалне заштите и осврнула се на изазове када је реч о прикупљању бодова за обнављање лиценце за супервизију. Посебно је истакла улогу Коморе социјалне заштите у овој области и планиране активности када је реч о усавршавању супервизора.

Асистенткиња на Факултету за медије и комуникације, на департману за социјални рад, Ива Бранковић излагала је тему која се односи на праксу засновану доказима у супервизији. Она је истакла да овај приступ подразумева најбољи пут ка постизању ефективности у раду супервизора и креирање добре праске. Такође, указано је на реализована истраживања у области супервизије у Србији и свету, као и на значај даљег развијања истраживања у области супервизије.

Представник Центра за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду, Бојан Вуковић говорио је о етици у супервизији у систему социјалне заштите. Он је указао на различите етичке дилеме које се могу јавити у свакодневном раду, нарочито у односу на вишеструке улоге стручних радника које обављају у оквиру установа и центара.

Проф. др Вера Деспотовић представила је значај супервизије стручним радницима који су ангажовани у оквиру програма психосоцијалне подршке за починиоце насиља у партнерским односима. Она је присутнима објаснила значај овог програма и указала на главне области којима се програм бави. Такође, навела је да се овај третман у Србији спроводи од 2012. године.

Др Емина Борјанић Болић, представила је феномен викаријске трауме и указала на који начин овај феномен може бити третиран, нарочито из угла супервизије. Она је објаснила последице викаријске трауме и истакла превентивну улогу супервизије у третману.

Др Јелена Танасијевић представила је истраживање о ставовима студената и ментора о улози и значају супервизије. Представила је и организацију теренске праксе студената, која представља интегрални део образовања социјалних радника на Универзитету и указала на светске стандарде у овој области.

На скупу се указало на садашњу ситуацију у области супервизије, при чему су донети су закључци у вези са могућностима даљег унапређења супервизије. Препознато је да је неопходно унапредити образовање супервизора, па је размотрена могућност и за форирањем посебног модула на Факултету политичких наука намењеног за образовање супервизора.