Сопштење Коморе социјалне заштите поводом трагичног догађаја испред Градског центра за социјални рад на Новом Београду 05.07.2017.

Сопштење Коморе социјалне заштите поводом трагичног догађаја испред Градског центра за социјални рад на Новом Београду 05.07.2017.

img918 001