Сопштење Коморе социјалне заштите поводом трагичног догађаја испред Градског центра за социјални, Одељење Раковица 11.07.2017

Сопштење Коморе социјалне заштите поводом трагичног догађаја испред Градског центра за социјални, Одељење Раковица 11.07.2017

img939 001